Виклики до суду від 5 лютого 2015 року

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Вороничевої Надії Анатоліївни до Вороничева Андріана Анатолійовича про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, відкладено на 02.03.15, о 8.30.

Відповідачу Вороничеву Андріану Анатолійовичу необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 27.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Кириленка Володимира Олександровича, Кириленка Олександра Сергійовича, Кириленко Валентини Петрівнидо Кириленко Оксани Миколаївни про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, призначено на 16.02.15, о 15.45.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 2.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 20а, викликає у судове засідання в якості відповідачів Павлухіна Дениса Володимировича, Павлухіну Катерину Володимирівну, останнє відоме місце реєстрації:м. Миколаїв,вул. Дибенка, 25/1, у цивільній справі № 2/488/471/15 за позовом Гавриленко Валентини Федорівни, Гавриленка Валентина Григоровича про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 27.03.15, об 11.00, у залі судових засідань № 2.

Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за їх відсутності.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 20а, викликає у судове засідання в якості відповідача Гавришева Євгенія Валерійовича, останнє відоме місце реєстрації якого:м. Миколаїв, вул. Райдужна, 59, кв. 30, у цивільній справі № 2/488/187/15 за позовом Ковалевської Євгенії Валеріївни про стягнення аліментів на утримання дитини.

Судове засідання відбудеться 06.02.15, о 9.00, у залі судових засідань № 2.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Альбрехт Наталії Адольфівни до Кузьми Володимира Андрійовича про розірвання шлюбу відкладено на 16.02.15, о 8.40.

Відповідачу Кузьмі Володимиру Андрійовичу необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 27.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідачів Троянського Олега Аркадійовича, Крикунову Віру Михайлівну за позовом Бикова Ігоря Володимировича про визнання права власності на земельну ділянку на 10.02.15, о 10.00, каб. № 4 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за їх відсутності.

* * *

Казанківський районний суд Миколаївської області викликає відповідачів Каніну Світлану Юріївну, Кириченко Олену Володимирівну на 16.02.15, о 10.30, за адресою: вул. Аненко, 50, смт Казанка Миколаївської області, у цивільній справі за позовом Каніна Олександра Володимировича до Каніної С.Ю., Кириченко О.В., третя особа, яка не заявляє самостійних вимог, – Казанківський районний сектор управління державної міграційної служби України в Миколаївській області, про визнання осіб такими, які втратили право користування житловим приміщенням.

Якщо відповідачі не можуть з поважних причин з’явитися до суду, то повинні повідомити суд завчасно.

Відповідачі вважаються повідомленими про час та місце розгляду справи з часу опублікування вказаного оголошення.

* * *

До Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області в якості відповідача викликається Кузьменко Оксана Євгенівна,16.02.1979 р. нар., останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Маяковського, 96, у цивільній справі за позовом ПАТ «ПриватБанк» до Кузьменко О.Є. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи призначено на 12.02.15, о 10.20, за адресою: м. Вознесенськ, вул. Кибрика, 11, каб. 2, Миколаївська область.

У разі неявки відповідача до суду справу буде розглянуто за його відсутності за наявними у справі матеріалами на підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України.

* * *

До Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області в якості відповідача викликається Вінник Юрій Михайловича,14.04.1965 р. нар., останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Вознесенський район, с. Яструбинове, вул. Першотравнева, 1, у цивільній справі за позовом ПАТ «ПриватБанк» до Кузьменко О.Є. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи призначено на 12.02.15, о 10.20, за адресою: м. Вознесенськ, вул. Кибрика, 11, каб. 2, Миколаївська область.

У разі неявки відповідача до суду справу буде розглянуто за його відсутності за наявними у справі матеріалами на підставі ч. 9ст. 74 ЦПК України.

* * *

До Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області в якості відповідача викликається Савинець Микола Анатолійович,29.09.1958 р. нар., останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Вознесенський район, с. Яструбинове, вул. Піщана, 77, у цивільній справі за позовом ПАТ «ПриватБанк» до Кузьменко О.Є. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи призначено на 12.02.15, о 10.40, за адресою: м. Вознесенськ, вул. Кибрика, 11, каб. 2, Миколаївська область.

У разі неявки відповідача до суду справу буде розглянуто за його відсутності за наявними у справі матеріалами на підставі ч. 9ст. 74 ЦПК України.

* * *

Кривоозерський районний суд Миколаївської області викликає відповідача Бардичевську Світлану Валеріївну, 24.03.1979 р. нар., яка зареєстрована у с. Криве Озеро, вул. Космонавтів, 79, Кривоозерського району Миколаївської області, у судове засідання, яке відбудеться 09.02.15, о 10.00, у залі судових засідань Кривоозерського районного суду в смт Криве Озеро, вул. Шевченка, 1а, Миколаївська область, у цивільній справі за позовом Бардичевського Юрія Олександровича про стягнення аліментів.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута в порядку, передбаченому ст. 224, 225 ЦПК України.

* * *

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 06.02.15, о 9.00, у приміщенні Братського районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Леніна, 135 в, с-ще Братське Миколаївської області, відбудеться розгляд справи № 2/471/29/15 за позовом ПАТ «ВТБ Банк» до Гилки Оксани Олександрівни про стягнення заборгованості.

Відповідачу Гилці О.О. необхідно з’явитися у судове засідання.

Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом ПАТ «УкрСиббанк» до Гончаренка В’ячеслава Віталійовича про стягнення суми заборгованості за договором про надання споживчого кредиту, процентів, нарахованих за користування кредитом, пені та звернення стягнення на предмет іпотеки призначено на 26.02.15, о 13.00.

Відповідачу Копайгорі Анжелі Валентинівні,останнє відоме місце реєстрації якої: м. Миколаїв, вул. Московська, 20, кв. 1, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 3.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 20а, викликає у судове засідання в якості відповідача Агаджаняна Валерія Юрійовича, останнє відоме місце реєстрації якого:м. Миколаїв,пр. Жовтневий, 468, у цивільній справі № 2/488/480/15 за позовом Агаджаняна Юрія Суреновича про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 30.03.15, об 11.30, у залі судових засідань № 2.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Чернишової Лілії Юріївни до Чернишова Олександра Миколайовича про розірвання шлюбу відкладено на 04.03.15, о 8.50.

Відповідачу Чернишову Олександру Миколайовичу необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 27.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Шаверновську (Калашник) Катерину Анатоліївну, Шаверновську Любов Іванівну, останнє відоме місце проживання яких: м. Миколаїв, вул. Васляєва, 49, кв. 13, про дату слухання справи № 2/489/513/15 за позовом Натальської Ольги Григорівни до Шаверновської Л.І. про визнання договору купівлі-продажу квартири дійсним та визначення права власності, яке відбудеться 17.02.15, о 9.45, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 5.

Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за їх відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідачів Гавриленко О.І., Гавриленко В.Ф., Авізовську І.І. за позовом Жукової М.Ю., Жукова С.В., Жукової Н.С. про визнання договору купівлі-продажу дійсним на 10.02.15, о 8.40, каб. № 15 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за їх відсутності.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає відповідачів Герасименко Валентину Єгорівну, Герасіменка Михайла Михайловича у судове засідання у цивільній справі № 486/64/15-ц за позовною заявою Олефірова Юрія Станіславовича до Герасименко В.Є., Герасіменка М.М. про встановлення права власності на квартиру.

Засідання відбудеться 19.02.15, о 10.00, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а.

У разі неявки у судове засідання відповідачів справа розглядатиметься за їх відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Смикодуб Валентини Володимирівни до Гречиної Надії Пантелеївни про визнання частки у спільній сумісній власності призначено на 05.03.15, о 15.00.

Відповідачу Легезі Наталії Анатоліївні,останнє відоме місце реєстрації якої: м. Миколаїв, вул. 6-та Воєнна, 52, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 3.

* * *

Центральнийрайонний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Марфин Банк» до Маська Юрія Васильовича про стягнення заборгованості призначено на 05.03.15, о 10.00.

Відповідачу Помазу Олександру Миколайовичу, останнє відоме місце реєстрації якого: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 11, кв. 40,необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центральногорайонного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 3.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Щербину Олександра Валерійовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Снігурівський район, с. Павлівка, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Щербини О.В. про стягнення заборгованості, яке відбудеться 10.02.15, о 10.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

У разі чергової неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

До Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області в якості відповідача викликається Шамлій Іван Ярославович,17.10.1975 р. нар., останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Вознесенський район, с. Троїцьке, вул. Новоселів, 18,у цивільній справі за позовом ПАТ «ПриватБанк» до Шамлія І.Я. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи призначено на 25.02.15, о 9.00, за адресою: м. Вознесенськ, вул. Кибрика, 11, каб. 2, Миколаївська область.

У разі неявки відповідача до суду справу буде розглянуто за його відсутності за наявними у справі матеріалами на підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Левицького Віктора Федоровича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. 348 км, 1, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Левицького В.Ф. про стягнення заборгованості, яке відбудеться 13.02.15, о 10.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

У разі чергової неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає відповідача Семенихина Гаврилу Володимировича у судове засідання у цивільній справі за позовом Москаленко К.К. про визнання договору дійсним на 24.02.15, о 8.30, каб. № 4 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідача Паршина Дмитра Анатолійовича за позовом Черноусової Н.М. про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, на 05.02.15, об 11.30, каб. № 15 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Вайсмана Мойсея Яковича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Космонавтов, 154, кв. 50, про дату слухання справи № 2/489/509/15 за позовом Гуппа Олександра Івановича до Вайсмана М.Я. про визнання договору купівлі-продажу квартири дійсним, яке відбудеться 16.02.15, об 11.15, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 5.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Зільника Олега Миколайовича у цивільній справі за позовною заявою ПАТ «Миколаївобленерго» до Зільника Олега Миколайовича про відшкодування збитків. Слухання призначено на 10.02.15, о 10.30, за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кибрика, 11,каб. № 3.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

До Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області в якості відповідача викликається Кравчук Олександр Іванович, 06.11.1973 р. нар., останнє місце проживання якого: Миколаївська область, Вознесенський район, с. Актове, вул. Кісільова, буд. 62, у цивільній справі за позовом ПАТ «Миколаївобленерго» до Кравчука Олександра Івановича про відшкодування збитків, завданих порушенням ПКЕЕН.

Розгляд справи призначено на 10.02.15, о 9.50, за адресою: м. Вознесенськ, вул. Кибрика, 11, каб. 2, Миколаївська область.

У разі неявки відповідача до суду справу буде розглянуто у його відсутності за наявними у справі матеріалами на підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Карчевного Євгенія Вікторовича, 24.03.1970 р. нар., останнє відоме місце реєстрації якого: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Жовтнева, 158, що 09.02.15, о 13.00, відбудеться розгляд цивільної справи за позовом Вінярської Світлани Юріївни до Карчевного Є В. про стягнення аліментів.

Розгляд справи відбудеться у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності, у порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України судом буде винесено рішення на підставі наявних у справі даних.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Краснову Галину Георгіївну, 05.05. 1947 р. нар., останнє відоме місце проживання якої: м. Миколаїв, вул. Казарського, 1г, кв. 27,про дату слухання справи № 2/489/407/15 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Краснової Г.Г. про стягнення заборгованості, яке відбудеться 26.02.15, об 11.30, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 5.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Макарова Юрія Івановича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Новобузька, 99, кв. 22,про дату слухання справи № 2/489/456/15 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Макарова Ю.І. про стягнення заборгованості, яке відбудеться 26.02.15, об 11.00, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 5.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Козубенко Вікторії Володимирівни до Козубенка Аркадія Васильовича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул.О. Матросова, 54, кв. 9, про розірвання шлюбу призначено на 16.02.15, о 9.30.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 9.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Бурмістрова Миколу Федоровича у судове засідання, що відбудеться 17.02.15, о 10.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Леніна, 44, з розгляду цивільної справи за позовом Бочарова В.П. до Бурмістрова М.Ф. та Рівненської сільської ради Очаківського району Миколаївської області про визнання права власності.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним причин своєї неявки, з’ясування обставин у цій справі проводитиметься за його відсутності на підставі наявних доказів.

* * *

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 17.02.15, о 8.30, у приміщенні Братського районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Леніна, 135в, с-ще Братське Миколаївської області, відбудеться розгляд справи № 2/471/42/15 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Паладія Анатолія Вікторовича про стягнення заборгованості.

Відповідачу Паладію А.В. необхідно з’явитися у судове засідання.

Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.

* * *

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 17.02.15, о 9.00, у приміщенні Братського районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Леніна, 135в, с-ще Братське Миколаївської області, відбудеться розгляд справи № 2/471/41/15 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Бакуменко Світлани Михайлівни про стягнення заборгованості.

Відповідачу Бакуменко С.М. необхідно з’явитися у судове засідання.

Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.

РІШЕННЯ

Жовтневий районний суд Миколаївської області повідомляє Тонченко Юлію Геннадіївну, Тонченко Ярославу Юріївну, останнє відоме місце реєстрації яких: Миколаївська область, Жовтневий район, с. Котляреве, вул. Комарова, 30, що 28.01.15 судом було прийнято заочне рішення по цивільній справі за позовом Петрищенко Наталії Миколаївни до Тонченко Юлії Геннадіївни, Тонченко Ярослави Юріївни про визнання такими, які втратили право користування житловим приміщенням за адресою: Миколаївська область, Жовтневий район, с. Котляреве, вул. Комарова, 30.

Добавить комментарий