Виклики до суду від 29 січня 2015 року

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 29а, викликає у судове засідання в якості співвідповідача Артеменко Надію Петрівну, останнє відоме місце реєстрації якої:м. Миколаїв, вул. Артема, 35, кв. 17, у цивільній справі № 2/488/543/15 за позовом Артеменко Г.І., Артеменко І.М. до Артеменко Н.П. про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 02.02.15, о 14.30, у залі судових засідань № 3.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Бардачову Ольгу Вікторівну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Снігурівський район, с. Червона Зірка, про дату слухання цивільної справи за позовом Бардачова М.М. до Бардачової О.В. про розірвання шлюбу, яке відбудеться 30.01.15, о 10.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Янко Валентину Петрівну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Веселинівський район, смт Веселинове, вул. Першотравнева, 43, про дату слухання цивільної справи за позовом ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» до Янко Валентини Петрівни про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 17.02.15, о 8.00, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Доманівський районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Ткаченка Миколу Васильовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Доманівський район, с. Зелений Яр, вул. Леніна, 16, на 24.02.15, о 8.30, у приміщення суду за адресою: Миколаївська область, смт Доманівка, вул. Леніна, 35, у справі за позовом Бриченко Тамари Борисівни про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.

У разі неявки відповідача без поважних причин справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі документів.

* * *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований у м. Миколаєві, вул. Самойловича, 29а,викликає у судове засідання в якості відповідача Глєбову Анну Валеріївну у цивільній справі № 2/488/2123/14 за позовом прокурора Корабельного району в інтересах держави в особі Миколаївської обласної державної адміністрації, Державного підприємства «Миколаївське лісове господарство» до Миколаївської міської ради, Глєбової А.В., Пеліпас І.Ш. про визнання незаконними та скасування пунктів рішень Миколаївської міської ради, визнання недійсним договору купівлі-продажу земельної ділянки, визнання недійсними державних актів на право власності на земельну ділянку та зобов’язання повернути земельну ділянку.

Судове засідання відбудеться 02.02.15, о 9.00, у залі засідань суду № 3.

Останнє місце реєстрації відповідача Глєбової А.В. – м. Миколаїв, вул. Героїв Сталінграда, 15, кв. 54.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований у м. Миколаєві, вул. Самойловича, 29а, викликає у судове засідання в якості відповідача Пеліпас Інну Шмілівну у цивільній справі № 2/488/2123/14 за позовом прокурора Корабельного району в інтересах держави в особі Миколаївської обласної державної адміністрації, Державного підприємства «Миколаївське лісове господарство» до Миколаївської міської ради, Глєбової А.В., Пеліпас І.Ш. про визнання незаконними та скасування пунктів рішень Миколаївської міської ради, визнання недійсним договору купівлі-продажу земельної ділянки, визнання недійсними державних актів на право власності на земельну ділянку та зобов’язання повернути земельну ділянку.

Судове засідання відбудеться 02.02.15, о 9.00, у залі засідань суду № 3.

Останнє місце реєстрації відповідача Пеліпас І.Ш. – м. Миколаїв, вул. Спаська, 50, кв.11.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Доманівський районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача представника Малого колективного підприємства науково-технічного центру «Ротор», останнє відоме місце розташування якого: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Достоєвського, 2а, та третю особу Бойчука Віктора Михайловича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Достоєвського, 2а, на 10.02.15, о 9.00, у приміщення суду за адресою: Миколаївська область, смт Доманівка, вул. Леніна, 35, у справі за позовом Грищенко Ніни Василівни про розірвання договору оренди землі.

У разі неявки відповідача та третьої особи без поважних причин справу буде розглянуто за їх відсутності на підставі наявних у справі документів.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає відповідача Адамського Олександра Анатолійовича у судове засідання у цивільній справі № 486/2307/14-ц за позовною заявою КП «Житлово-експлуатаційне об’єднання» до Адамського О.А., Андаманської О.М. про стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги.

Засідання відбудеться 30.01.15, о 9.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

До Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області в якості відповідача викликається Тихонюк Андрій Анатолійович,22.05.1983 р. нар., останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. 60 років Жовтня, 13, кв. 105, у цивільній справі за позовом ПАТ «ПриватБанк» до Тихончука А.А. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи призначено на 13.02.15, о 9.20, за адресою: м. Вознесенськ, вул. Кибрика, 11, каб. 2, Миколаївська область.

У разі неявки відповідача до суду справу буде розглянуто за його відсутності за наявними у справі матеріалами на підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Вишневську Жанетту Семенівну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Снігурівський район, с. Михайлівка, вул. Гагаріна, 18, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Вишневської Ж.С. про стягнення заборгованості, яке відбудеться 06.02.15, об 11.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Мустеци Маргарити Сергіївни до Мустеци Ігоря Ігоревича про розірвання шлюбу відкладено на 05.02.15, о 8.40.

Відповідачу Мустеці Ігорю Ігоревичу необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 27.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Департаменту праці та соціального захисту населення до Кашу Людмили Іванівни про повернення надміру виплачених державних коштів відкладено на 02.02.15, о 8.30.

Відповідачу Кашу Людмилі Іванівні необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 27.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Палатнікову Регіну Юхимівну, Палатнікова Станіслава Анатолійовича, останнє відоме місце проживання яких: м. Миколаїв, вул. Будівельників, 14а, кв. 7, про дату слухання справи № 2/489/163/15 за позовом Зайчук Зінаїди Михайлівни до Палатнікової Р.Ю. про визнання договору купівлі-продажу дійсним та визначення часток у спільній суміжній власності, яке відбудеться 09.02.15, о 13.00, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 5.

Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за їх відсутності.

* * *

Центральнийрайонний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи № 490/7685/14-ц за позовом Яценко Тетяни Василівни до Черниш Ірини Георгіївни про припинення права власності на частки у домоволодінні відкладено на 25.02.15, о 12.00.

Відповідачу Черниш Ірині Георгіївні необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центральногорайонного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 18.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідача Хотєнова Олексія Миколайовича у справі за позовом Хотєнова Миколи Анатолійовича про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, на 09.02.15, о 9.00, каб. № 2 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Сухорукової Ганни Павлівни про стягнення заборгованості відкладено на 27.02.15, о 8.30.

Відповідачу Сухоруковій Ганні Павлівні необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 27.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Кузьменко Світлани Миколаївни до Кузьменка Василя Федоровича про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням призначено на 16.02.15, о 12.00.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 2.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає на 11.02.15, о 14.00, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідача Петренко Олену Петрівну у судове засідання у цивільній справі за позовною заявою КП «Житлово-експлуатаційне об’єднання» до Петренко О.П. про стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Березанський районний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Ольшевського Ігоря Олексійовича, останнє відоме місце проживання якого: с. Лугове, вул. Квіткова, 14, Березанський район, Миколаївська область, у судове засідання, що відбудеться 04.02.15, о 10.00, у приміщенні Березанського районного суду за адресою: Миколаївська область, смт Березанка, вул. Леніна, 41, зала судових засідань № 4, у якій буде слухатися цивільна справа за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Ольшевського Ігоря Олексійовича про стягнення заборгованості.

Явка відповідача до суду обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідача Вінькова Дениса Сергійовича за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості на 02.03.15, о 9.00, у каб. № 2 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Шепеленка Артема Павловича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, пров. 1-й Бульварний, 19, у справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Шепеленка А.П. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Слухання справи відбудеться 13.02.15, о 10.10, за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 2.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Галіханова Тімура Шамільовича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 142а, кв. 96, у справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Галіханова Т.Ш. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Слухання справи відбудеться 13.02.15, о 8.50, за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 2.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Чихареву Ольгу Миколаївну, останнє відоме місце проживання якої: м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 96, кв. 1, у справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Чихаревої О.М. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Слухання справи відбудеться 13.02.15, о 9.50, за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17 каб. № 2.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Доманівський районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Драбенюк Людмилу Леонідівну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Доманівський район, с. Суха Балка, на 12.02.15, о 9.30, у приміщення суду за адресою: Миколаївська область, смт Доманівка, вул. Леніна, 35, у справі за позовом Драбенюк Ганни Федорівни про позбавлення батьківських прав, стягнення аліментів на утримання малолітніх дітей та встановлення опіки.

У разі неявки відповідача без поважних причин справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних і справі документів.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 20а, викликає у судове засідання в якості відповідача Карпенка Андрія Валерійовича, останнє відоме місце реєстрації якого:м. Миколаїв,вул. Терешкової, 2а, у цивільній справі № 2/488/302/15 за позовом Карпенко Наталії Вікторівни про стягнення аліментів на утримання дітей.

Судове засідання відбудеться 06.02.15, о 9.00, у залі судових засідань № 2.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Банк Форум» до Королькова Костянтина Володимировича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 94, кв. 20, Ларичева Альберта Олексійовича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграда, 13є, кв. 48, про стягнення заборгованості за кредитним договором відкладено на 05.02.15, о 10.00.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 9.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Березанський районний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Калюжну Раїсу Борисівну, місце реєстрації якої невідоме, у судове засідання, що відбудеться 06.02.15, о 9.15, у приміщенні Березанського районного суду за адресою:Миколаївська область, смт Березанка, вул. Леніна, 58, зала судових засідань, у якій буде слухатися цивільна справа за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Калюжної Раїси Борисівни про стягнення заборгованості.

Явка відповідача до суду обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Березанський районний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Тонконожука Сергія Анатолійовича, місце реєстрації якого невідоме, у судове засідання, що відбудеться 06.02.15, о 9.00, у приміщенні Березанського районного суду за адресою: Миколаївська область, смт Березанка, вул. Леніна, 58, зала судових засідань, у якій буде слухатися цивільна справа за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Тонконожука Сергія Анатолійовича про стягнення заборгованості.

Явка відповідача до суду обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві, вул. Самойловича, 29а, викликає у судове засідання в якості відповідача Костенко Оксану Володимирівну у цивільній справі № 2/488/2166/14 за позовом прокурора Корабельного району в інтересах держави в особі Миколаївської обласної державної адміністрації, Державного підприємства «Миколаївське лісове господарство» до Миколаївської міської ради, Костенко О.В., Коваленка В.В., Потімкової П.І. про визнання незаконними та скасування пунктів рішень Миколаївської міської ради, визнання недійсним договору купівлі-продажу земельної ділянки, визнання недійсними державних актів на право власності на земельну ділянку та зобов’язання повернути земельну ділянку.

Судове засідання відбудеться 03.02.15, о 9.00, у залі засідань суду № 3.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача Костенко О.В. – м. Миколаїв, вул. 295 Стрілецької дивізії, 75.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві, вул. Самойловича, 29а, викликає у судове засідання в якості відповідача Потімкову Поліну Іванівну у цивільній справі № 2/488/2166/14 за позовом прокурора Корабельного району в інтересах держави в особі Миколаївської обласної державної адміністрації, Державного підприємства «Миколаївське лісове господарство» до Миколаївської міської ради, Костенко О.В., Коваленка В.В., Потімкової П.І. про визнання незаконними та скасування пунктів рішень Миколаївської міської ради, визнання недійсним договору купівлі-продажу земельної ділянки, визнання недійсними державних актів на право власності на земельну ділянку та зобов’язання повернути земельну ділянку.

Судове засідання відбудеться 03.02.15, о 9.00, у залі засідань суду № 3.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача Потімкової П.І. – м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 52, кв.19.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві, вул. Самойловича, 29а, викликає у судове засідання в якості відповідача Костенка Володимира Владиславовича у цивільній справі № 2/488/2137/14 за позовом прокурора Корабельного району м. Миколаєва в інтересах держави в особі Миколаївської обласної державної адміністрації, Державного підприємства «Миколаївське лісове господарство» до Миколаївської міської ради, Костенка В.В., Уварова В.Г., Потімкової П.І. про визнання незаконними та скасування пунктів рішень Миколаївської міської ради, визнання недійсними договорів купівлі-продажу земельної ділянки, визнання недійсними державних актів на право власності на земельну ділянку, скасування запису про право власності на земельну ділянку та зобов’язання повернути земельну ділянку.

Судове засідання відбудеться 04.02.15, о 9.00, у залі засідань суду № 3.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача Костенка В.В. – м. Миколаїв, вул. 295 Стрілецької дивізії, 75.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві, вул. Самойловича 29а, викликає у судове засідання в якості відповідача Потімкову Поліну Іванівну у цивільній справі № 2/488/2137/14 за позовом прокурора Корабельного району м. Миколаєва в інтересах держави в особі Миколаївської обласної державної адміністрації, Державного підприємства «Миколаївське лісове господарство» до Миколаївської міської ради. Костенка В.В., Уварова В.Г., Потімкової П.І. про визнання незаконними та скасування пунктів рішень Миколаївської міської ради, визнання недійсними договорів купівлі-продажу земельної ділянки, визнання недійсними державних актів на право власності на земельну ділянку, скасування запису про право власності на земельну ділянку та зобов’язання повернути земельну ділянку.

Судове засідання відбудеться 04.02.15, о 9.00, у залі засідань суду № 3.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача Потімкової П.І. – м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 52, кв.19.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві, вул. Самойловича, 29а, викликає у судове засідання в якості відповідача Пеліпас І.Ш. по цивільній справі № 2/488/2142/14 за позовом прокурора Корабельного району м. Миколаєва в інтересах держави в особі Миколаївської обласної державної адміністрації, Державного підприємства «Миколаївське лісове господарство» до Миколаївської міської ради, Коржовського С.В., Пеліпас І.Ш., Хороленко Е.Г. про визнання незаконними та скасування пунктів рішень Миколаївської міської ради, визнання недійсними договорів купівлі-продажу земельної ділянки, визнання недійсними державних актів на право власності на земельну ділянку, скасування запису про право власності на земельну ділянку та зобов’язання повернути земельну ділянку.

Судове засідання відбудеться 5.02.15, о 9.00, у залі засідань суду № 3.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача Пеліпас І.Ш. – м. Миколаїв, вул. Спаська, 50, кв. 11.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві, вул. Самойловича 29а, викликає у судове засідання в якості відповідача Хороленко Еллу Георгіївну у цивільній справі № 2/488/2142/14 за позовом прокурора Корабельного району м. Миколаєва в інтересах держави в особі Миколаївської обласної державної адміністрації, Державного підприємства «Миколаївське лісове господарство» до Миколаївської міської ради, Коржовського С.В., Пеліпас І.Ш., Хороленко Е.Г. про визнання незаконними та скасування пунктів рішень Миколаївської міської ради, визнання недійсними договорів купівлі-продажу земельної ділянки, визнання недійсними державних актів на право власності на земельну ділянку, скасування запису про право власності на земельну ділянку та зобов’язання повернути земельну ділянку.

Судове засідання відбудеться 5.02.15, о 9.00, у залі засідань суду № 3.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача Хороленко Е.Г. – м. Миколаїв, вул. Червоних Майовщиків, 12, кв. 505.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві, вул. Самойловича 29а, викликає у судове засідання в якості відповідача Коржовського Сергія Вікторовича у цивільній справі № 2/488/2142/14 за позовом прокурора Корабельного району м. Миколаєва в інтересахдержави в особі Миколаївської обласної державної адміністрації, Державного підприємства «Миколаївське лісове господарство» до Миколаївської міської ради, Коржовського С.В., Пеліпас І.Ш., Хороленко Е.Г. про визнання незаконними та скасування пунктів рішень Миколаївської міської ради, визнання недійсними договорів купівлі-продажу земельної ділянки, визнання недійсними державних актів на право власності на земельну ділянку, скасування запису про право власності на земельну ділянку та зобов’язання повернути земельну ділянку.

Судове засідання відбудеться 5.02.15, о 9.00, у залі засідань суду № 3.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача Коржовського С.В. – Миколаївська область, м. Новий Буг, вул. Урицького, 1, кв. 12.У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом ПАТ «Перший Український Міжнародний банк» до Кривокульського Геннадія Григоровича, Кривокульського Олега Григоровича про стягнення заборгованості за договором поруки відкладено на 03.02.15, о 8.30.

Відповідачу Кривокульському Геннадію Григоровичу необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 27.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає на 06.02.15, об 11.00, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідача Височанську Інну Петрівну у судове засідання у цивільній справі за позовною заявою ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» про стягнення заборгованості.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

РІШЕННЯ

Жовтневий районний суд Миколаївської області повідомляє, що 29.12.14 судом було винесено заочне рішення по цивільній справі № 2/477/1335/14 за позовом ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» Південне регіональне управління до Дуденкова Олексія Володимировича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Добавить комментарий