Виклики до суду від 22 січня 2015 року

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Белокаменської-Шкундіної Любові Олександрівни до Шкундіна Андрія Євгеновича про розірвання шлюбу відкладено на 13.02.15, о 8.30.

Відповідачу Шкундіну Андрію Євгеновичу необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 27.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Жовтневий районний суд Миколаївської області повідомляє Тонченко Юлію Геннадіївну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Жовтневий район, с. Котляреве, вул. Комарова, 30, про те, що 28.01.15, о 9.00, відбудеться розгляд цивільної справи за позовом Петрищенко Наталії Миколаївни до Тонченко Юлії Геннадіївни, Тонченко Ярослави Юріївни про визнання осіб такими, які втратили право користування житловим приміщенням.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77, каб. № 10.

У разі неявки відповідача Тонченко Ю.Г. без поважних причин або неповідомлення про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Нікуліної Катерини Олександрівни до Татарінцева Олександра Володимировича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, пров. Очаківський, 29, про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини призначено на 28.01.15, о 9.00.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 9.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає відповідачів Яриша Сергія Олександровича, Яриша Максима Сергійовича у судове засідання у цивільній справі № 486/2305/14-ц за позовною заявою ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі ТВБВ № 10014/0134 філії Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» до Яриша С.О., Яриша М.С. про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Засідання відбудеться 26.01.15, о 10.00, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а.

У разі неявки відповідачів у судове засідання справу буде розглянуто за їх відсутності на підставі наявних матеріалів.

* * *

До Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області в якості відповідача викликається Пугін Віталій Євгенович,26.06.1980 р. нар., останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Вознесенський район, смт Олександрівка, вул. Першотравнева, 119, у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Пугіна В.Є. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи призначено на 23.01.15, о 10.40, за адресою: м. Вознесенськ, вул. Кибрика, 11, каб. 2, Миколаївська область.

У разі неявки відповідача до суду справу буде розглянуто за його відсутності за наявними у справі матеріалами на підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України.

* * *

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Шевчук Ганну Олегівну,останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Шевченка, 31, у судове засідання, що відбудеться 02.02.15, о 13.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Леніна, 44, з розгляду цивільної справи за позовом Шевчука Юрія Петровича до Шевчук Г.О., третя особа – орган опіки та піклування виконавчого комітету Очаківської міської ради Миколаївської області, про визначення способу участі батька у вихованні дитини.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним причин своєї неявки, з’ясування обставин у цій справі проводитиметься за його відсутності на підставі наявних доказів.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає на 06.02.15, об 11.30, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідача Ульяновського Олександра Анатолійовича у судове засідання за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Ульяновського О.А. про стягнення заборгованості.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

До Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області в якості відповідача викликається Кємбелєв Артур Вікторович,20.07.1981 р. нар., останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. 60 років Жовтня, 22, кв. 131, у цивільній справі за позовом ПАТ «Акцент-Банк» до Кємбелєва А.В. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи призначено на 03.02.15, о 10.00, за адресою: м. Вознесенськ, вул. Кибрика, 11, каб. 2, Миколаївська область.

У разі неявки відповідача до суду справу буде розглянуто за його відсутності за наявними у справі матеріалами на підставі ч. 9ст. 74 ЦПК України.

* * *

До Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області в якості відповідача викликається Жминда Віктор Володимирович,24.09.1988 р. нар., останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Жовтневої Революції, 216, кв. 39, у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Жминди В.В. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи призначено на 29.01.15, о 10.20, за адресою: м. Вознесенськ, вул. Кибрика, 11, каб. 2, Миколаївська область.

У разі неявки відповідача до суду справу буде розглянуто за його відсутності за наявними у справі матеріалами на підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Війтюка Дмитра Сергійовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Леніна, 42/1, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Війтюка Д.С. про стягнення заборгованості, яке відбудеться 26.01.15, о 9.30, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута за його відсутності.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Колачука Андрія Юрійовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Снігурівський район, с. Першотравневе, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Колачука А.Ю. про стягнення заборгованості, яке відбудеться 26.01.15, о 8.30, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута за його відсутності.

* * *

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Мішеньова Анатолія Олександровича,який проживає по вул. Молодіжна, 10, с. Степківка Первомайського району Миколаївської області, що судовий розгляд у цивільній справі № 484/4605/14-ц, провадження № 2/484/57/15, за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Мішеньова А.О. про стягнення заборгованості за кредитним договором відкладено на 29.01.15, о 10.00.

На призначений час відповідачу слід з’явитися до суду з паспортом та ідентифікаційним кодом.

У разі неявки відповідача позов на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України буде розглянутий за його відсутності, на підставі наявних у справі даних чи доказів постановлено заочне рішення.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Власюка Олександра Івановича про стягнення заборгованості призначено на 05.02.15, о 15.15.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 2.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Дуриніна Максима Сергійовича про стягнення заборгованості відкладено на 02.02.15, о 8.20.

Відповідачу Дуриніну Максиму Сергійовичу необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 27.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Баштанський районний суд Миколаївської області викликає відповідача Тіщенка Валентина Володимировича у цивільній справі № 468/2491/14-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Тіщенка Валентина Володимировича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 26.01.15, о 9.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Баштанка, вул. Полтавська, 43.

У разі неявки відповідача судовий розгляд відбудеться за його відсутності відповідно до вимог ст. 169 ЦПК України.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Орос Любові Степанівни до Ороса Євгена Миколайовича про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, відкладено на 04.02.15, о 8.30.

Відповідачу Оросу Євгену Миколайовичу необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 27.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 29а, викликає у судове засідання в якості співвідповідача Книша Андрія Вікторовича, останнє відоме місце реєстрації якого:м. Миколаїв, пр. Миру, 21, кв. 65, у цивільній справі № 2/488/1030/14 р. за позовом ПАТ «Миколаївобленерго» до Дегтяренко Л.А. про відшкодування збитків

Судове засідання відбудеться 29.01.15, о 13.00, у залі судових засідань № 3.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

До Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області в якості відповідача викликається Вільховий Андрій Володимирович, 15.10.1988 р. нар., останнє місце проживання якого: Миколаївська область, Вознесенський район, с. Григорівське, вул. Шкільна, 3, у цивільній справі за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Вільхового А.В. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи призначено на 22.01.15, о 9.20, за адресою: м. Вознесенськ, вул. Кибрика, 11, каб. 2, Миколаївська область.

У разі неявки відповідача до суду справу буде розглянуто за його відсутності за наявними у справі матеріалами на підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідача Маркелову Ірину Олександрівну у цивільній справі № 2/487/3711/14 за позовом ПАТ «Дельта Банк» про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 23.01.15, об 11.30, каб. № 19 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленими про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає на 27.01.15, об 11.15, у судове засідання в якості відповідача Савичева Гордія Григоровича у цивільній справі № 2/489/3302/14 за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Савичева Г.Г. про стягнення заборгованості за договором кредиту.

Слухання справи відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 15.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Ткачук Валентину Вікторівну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Веселинівський район, с. Широколанівка, вул. Леніна, 173, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Ткачук В.В. про стягнення заборгованості за договором, яке відбудеться 22.01.15, о 9.00, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Куйбар Віталія Віталійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором призначено на 28.01.15, о 10.00.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 2.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральнийрайонний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи № 490/7780/14 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» доГладкого Євгенія Валентиновичапро стягнення заборгованості призначено на 26.01.15, о 10.30.

Відповідачу Гладкому Євгенію Валентиновичу необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центральногорайонного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 18.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральнийрайонний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи № 490/7784/14 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» доБойка Ігоря Остаповичапро стягнення заборгованості призначено на 26.01.15, о 12.00.

Відповідачу Бойку Ігорю Остаповичу необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центральногорайонного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 18.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто у його відсутності.

* * *

Центральнийрайонний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи № 490/12317/14 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» доСтукач Наталі Борисівнипро стягнення заборгованості призначено на 26.01.15, об 11.30.

Відповідачу Стукач Наталі Борисівні необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центральногорайонного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 18.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральнийрайонний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи № 490/11324/14 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» доЧиговського Ростислава Юрійовича про стягнення заборгованості призначено на 26.01.15, о 9.30.

Відповідачу Чиговському Ростиславу Юрійовичу необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центральногорайонного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49,каб. 18.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральнийрайонний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи № 490/12086/14 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Бородіна Олександра Олександровича про стягнення заборгованості призначено на 26.01.15, об 11.30.

Відповідачу Бородіну Олександру Олександровичу необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центральногорайонного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49,каб. 18.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»до Михайлова Сергія Миколайовича про стягнення заборгованості призначено на 05.02.15, о 12.10.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 2.

* * *

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Астаф’єву (Тартаковську) Світлану Володимирівну у судове засідання, що відбудеться 29.01.15, об 11.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Луначарського, 44, з розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» до Астаф’євої (Тартаковської) Світлани Володимирівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним причин своєї неявки, з’ясування обставин у цій справі проводитиметься за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Георгицу Тетяну Костянтинівну, останнє відоме місце проживання якої: м. Миколаїв, вул. Чигрина, 248, кв. 18, про дату слухання справи № 2/489/420/15 за позовом ПАТ КБ «Надра» в особі ПАТ КБ «Надра» Миколаївського регіонального управління до Георгици Т.К. про стягнення заборгованості, яке відбудеться 12.02.15, о 9.30, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 5.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві, вул. Самойловича, 29а,викликає у судове засідання в якості відповідача Пеліпас Інну Шмілівну у цивільній справі № 2/488/2125/14 за позовом прокурора Корабельного району в інтересах держави в особі Миколаївської обласної державної адміністрації, Державного підприємства «Миколаївське лісове господарство» до Миколаївської міської ради, Коржовського В.І. та Пеліпас І.Ш. про визнання незаконними та скасування пунктів рішень Миколаївської міської ради, визнання недійсним договору купівлі-продажу земельної ділянки, визнання недійсними державних актів на право власності на земельну ділянку та зобов’язання повернути земельну ділянку.

Судове засідання відбудеться 29.01.15, о 9.00, у залі засідань суду № 3.

Останнє місце реєстрації відповідача Пеліпас І.Ш. – м. Миколаїв, вул. Спаська, 50, кв. 11.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві, вул. Самойловича, 29а, викликає у судове засідання в якості відповідача Коржовського Віктора Івановича у цивільній справі № 2/488/2125/14 за позовом прокурора Корабельного району в інтересах держави в особі Миколаївської обласної державної адміністрації, Державного підприємства «Миколаївське лісове господарство» до Миколаївської міської ради, Коржовського В.І. та Пеліпас І.Ш. про визнання незаконними та скасування пунктів рішень Миколаївської міської ради, визнання недійсним договору купівлі-продажу земельної ділянки, визнання недійсними державних актів на право власності на земельну ділянку та зобов’язання повернути земельну ділянку.

Судове засідання відбудеться 29.01.15, о 9.00, у залі засідань суду № 3.

Останнє місце реєстрації відповідача Коржовського В.І. – м. Новий буг, вул. Урицького, 1,кв.12.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

Добавить комментарий