Виклики до суду від 18 грудня 2014 року №51

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідача Мілінчука О.В. у справі за позовом Мілінчук О. Ю. до Мілінчука О. В. про розірвання шлюбу, яке відбудеться 15.01.15, о 8.30, каб. № 15 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Кухаревої Світлани Анатоліївни до Трегубенка Олександра Павловича, Трегубенко Раїси Кіндратівни про визнання договору дійсним відкладено на 21.01.15, о 9.40.

Відповідачам Трегубенку Олександру Павловичу, Трегубенко Раїсі Кіндратівні необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. № 27.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Валенкова Василя Євгеновича до Гавєля Ольги Євгенівни про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, призначено на 13.01.15, о 12.00.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 2.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Жимбей Віталія Георгійовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Лісова, 9 (вул. Сумська, 13), про дату слухання цивільної справи за позовом Ділова Анатолія Олексійовича до Жимбей Віталія Георгійовича про позбавлення права користування житловим приміщенням та зняття з реєстрації місця проживання, яке відбудеться 29.12.14, о 8.30, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута за його відсутності.

* * *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 29а, викликає у судове засідання в якості відповідача Селіванову Інну Вікторівну, останнє відоме місце реєстрації якої:м. Миколаїв,вул. Ген. Шепетова, 102, по цивільній справі № 2/488/2249/14 за позовом ПАТ «Енергобанк» до Селіванової І. В. про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 24.12.14, о 9.00, у залі судових засідань № 3.

У разі неявки відповідача заяву буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Мішина Петра Вікторовича, 24.11.1984 р. нар., останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Пархоменка, 67, у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Мішина П. В. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи призначено на 22.12.14, о 10.00, за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кибрика, 11, каб. № 2.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності за наявними у справі матеріалами на підставі ч. 9ст. 74 ЦПК України.

* * *

Казанківський районний суд Миколаївської області викликає Жулетич Юліану Йосипівну на 23.12.14, о 10.00, за адресою: вул. Аненко, 50, смт Казанка Миколаївської області, у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Жулетич Ю. Й. про стягнення кредитної заборгованості.

Якщо відповідач не може з поважних причин з’явитися до суду, він повинен повідомити суд завчасно.

Відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи з часу опублікування вказаного оголошення.

* * *

Баштанський районний суд Миколаївської області викликає відповідача Данилкову Анну Василівну у цивільній справі № 468/2112/14-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Данилкової А. В. про стягнення заборгованості за договором кредиту.

Судове засідання відбудеться 22.12.14, о 8.30, у приміщенні суду за адресою: м. Баштанка, вул. Полтавська, 43.

У разі неявки відповідача судовий розгляд відбудеться за його відсутності відповідно до вимог ст. 169 ЦПК України.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідачів Деревягу Ганну Євгенівну, Соколову Олену Євгенівну у справі № 2/487/3546/14 за позовом Копиченка Г. Б., Копиченко А. Б. про визнання договору дійсним, яке відбудеться 13.01.15, о 8.30, каб. № 4 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за їх відсутності.

* * *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 29а, викликає у судове засідання в якості відповідача Крименецького Дениса Антоновича, останнє відоме місце реєстрації якого:м. Миколаїв, вул. Колонтай, 37, по цивільній справі № 2/488/1575/14 за позовом Волошиної О. В. до Крименецького Д. А. про визнання права власності на спадкове майно.

Судове засідання відбудеться 29.01.15, о 15.00, у залі судових засідань № 3.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає на 29.12.14, об 11.00, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а,в якості відповідача Шевченко Анну Юріївну у судове засідання у цивільній справі за позовною заявою Матвієнко Валентини Іванівни в інтересах малолітнього Шевченка Олександра Сергійовича про позбавлення батьківських прав.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 19.12.14, о 9.30, у приміщенні Братського районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Леніна, 135в, с-ще Братське Миколаївської області, відбудеться розгляд справи № 2/471/516/14 за позовом Грушового Андрія Олександровича до Верещак (Грушової) Аліни Сергіївни, третя особа – орган опіки та піклування Братської райдержадміністрації Миколаївської області, про позбавлення батьківських прав.

Відповідачу Верещак (Грушовій) А.С. необхідно з’явитися у судове засідання.

Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідача Осіпову Анну Михайлівну,15.10.1987 р. нар., у справі № 2/487/3130/14 за позовом ПАТ «Фідобанк» про звернення стягнення на іпотечне майно, яке відбудеться 23.12.14, о 9.00, каб. № 4 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає відповідача Мошкина Андрія Миколайовича у судове засідання у цивільній справі за позовною заявою Бодак Галини Володимирівни про втрату права користування житловим приміщенням.

Засідання відбудеться 23.12.14, о 10.00, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а,зал судових засідань № 9.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних матеріалів.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає відповідача Стокуленко Людмилу Анатоліївну у судове засідання у цивільній справі за позовною заявою Шкраль Зінаїди Василівни про втрату права користування житловим приміщенням.

Засідання відбудеться 23.12.14, о 14.00, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а,зал судових засідань № 9.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних матеріалів.

* * *

Новоодеський райсуд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Боянчука Олексія Володимировича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, м. Нова Одеса, вул. Лермонтова, 84, місце реєстрації невідоме, у цивільній справі № 482/1810/14-ц за позовом Глинистої Олени Володимирівни до Боянчука О. В. про позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться 24.12.14, о 10.00, у приміщенні Новоодеського районного суду за адресою: Миколаївська область, м. Нова Одеса, вул. Леніна, 190.

Для реєстрації представникам звертатись у каб. № 10 або № 11.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки справу може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 25.12.14, о 16.00, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідача Гончарука Вадима Васильовича за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Жовтневий районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Дуденкова Олексія Володимировича у цивільній справі за позовом ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання призначено на 29.12.14, о 10.00, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних доказів у справі.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Луців Людмилу Юріївну, 04.12.1961 р. нар., останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Снігурівський район, с. Першотравневе, вул. 50 років Жовтня, 10, що 19.12.14, о 9.30, відбудеться розгляд цивільної справи за позовом Луців Ігоря Ярославовича до Луців Л. Ю. про розірвання шлюбу.

Розгляд справи відбудеться у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності, у порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України судом буде винесено рішення на підставі наявних у справі даних.

* * *

Новобузький районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Возняка Дмитра Олеговича за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості на24.12.14, о 9.00, у зал судових засідань № 1 Новобузького районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Дзержинського, № 8,м. Новий Буг Миколаївської області.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Новобузький районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Середюка Валерія Федоровича за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором на25.12.14, о 9.30, у зал судових засідань № 1 Новобузького районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Дзержинського, № 8, м. Новий Буг.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Новоодеський районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Спiвака Михайла Сергiйовича, останнє відоме місце проживання якого: вул. Центральна, 2, с. Костянтинівка Новоодеського району Миколаївської області, місце реєстрації невідоме, у судове засідання по цивільній справі № 482/1624/14-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Спiвака Михайла Сергiйовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 22.12.14, о 10.00, у приміщенні Новоодеського районного суду Миколаївської області у м. Нова Одеса, вул. Леніна, 190.

Для реєстрації представникам звертатись у каб. № 10 або № 11.

Після публікації оголошення у газеті відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки справа може бути розглянута за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідача Корсунську Вікторію Адольфівну у справі за позовом Прокоф’єва Дмитра Володимировича про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, яке відбудеться 26.12.14, об 11.30, каб. № 17 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований у м. Миколаєві по вул. Самойловича, 20а, викликає Абрамяна Карена Кароєвича у судове засідання в якості відповідача у цивільній справі № 2/488/2120/14 за позовом Баграмяна А. Р. до Абрамяна К. К. про усунення перешкод у користуванні власністю шляхом позбавлення права користування житловим приміщенням та зняття з реєстрації.

Судове засідання відбудеться 26.01.15, о 10.00, у залі судових засідань № 2.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача: м. Миколаїв, вул. Колонтай, 104.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Воронкової Тетяни Василівни до Ганжули Ганни Василівни про визнання договору купівлі-продажу дійсним призначено на 27.01.15, об 11.00.

Відповідачам Жердєвій (Барановській) Світлані Анатоліївни, Ганжулі Юрію Анатолійовичу, останнє відоме місце реєстрації яких: м. Миколаїв, вул. В. Морська, 5, кв. 29, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 3.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Римар Дмитра Євгеновича до Мамедова Ділгам Гідаян огли про стягнення заборгованості за договором позики відкладено на 18.12.14, о 14.20.

Відповідачу Мамедову Ділгам Гідаян огли необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. № 27.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом МФ ДП МВС України «Інформ-Ресурси» до відповідачів: Мартинюк В.В., Слюсаренко Н.В., Проворний В.О., Антонов В.П., Гоженькін С.М., Димова Л.Г., Макарець Г.П., Чорнокур А.Ю., Норов В.В., Кравчук Л.І., Ісабеков Р.Н., Субачов В.П., Дорошенко С.М., Мішенін М.Д., Карев О.І., Шевчук Т.О., Магла С.І., Трубій В.В., Цапок В.М., Бурдун Г.Ф., Пелешок Р.Ю., Ласинський І.Г., Євсюков М.М., Куцевол А.Л., Пижик П.В., Іваніна О.В., Шуляченко О.В., Тарковська Т.В., Рябев Ю.П., Семенюк П.М., Юрцев Є.І., Синіцина Г.І., Тарабріков В.М., Османов У.А., Крамаренко О.Г., Бурлака Г.І., Зайцев В.М., Повар Я.І., Дацко Т.М., Мицак Б.В., Кравченко І.Д., Деркач І.С., Крюков В.В., Ільєнко Г.Д., Борисенко О.М., Шевченко С.М., Овчаренко Ф.П., Бондаренко М.П., Костина О.П., Дереш М.М., Михалев І.І., Палюховський А.М., Сорокунський В.А., Шаманський В.А., Серюга В.В., Булюк Ю.В., Серов О.В., Панов В.В., Трофимцев А.В., Литвак М.Я., Щеголь С.М., Шастун В.М., Кириленко О.В., Кузнецов П.С., Шестов Ю.Д., Попов А.Ю., Сидоренко І.В., Мельниченко Д.В., Кирик О.М., Ільїн Д.О., Лазаренко П.І., Осипчук О.Д., Кир’ян О.А., Никишенко В.Л., Непотрібний Б.Д., Полевиков С.М., Новосад П.Є., Вовк Г.М., Линок С.Є., Шкарупа В.В., Луцак Й.І., Прохорова Т.Б., Сгрікова О.І., Витко Ю.Ю., Лапик С.О., Волкова В.М., Захаров Г.В., Стасюк С.А., Чайка П.Д., Тростян І.М., Приймак В.С., Давлятов Н.Ш., Кравченко О.М., Ключникова З.С., Воробей В.І., Пашкевич В.П., Стешенко Л.Р., Лавренко В.М., Ємельянов Д.В., Куніна Л.С., Багандова Т.В., Маненко Ю.В., Генюта В.Р., Пєтушков О.В., Кулида О.В., Горбатков О.Є., Задорожня О.І., Сащенко І.В., Сологуб Г.О., Суворова Ю.Ф., Новиков В.П., Моторикін В.Л., Хорьков Е.В., Хохлов М.С., Василюк П.С., Дубінін В.П., Косякова С.Є., Ляшенко А.П., Оловяннікова Л.А., Федоренко М.М., Кулик О.І., Пустовой А.Г., Папко О.В., Гавриленко О.Г., Кириленко М.В., Чорний А.П., Спільний А.О., Дворний М.М., Масловець В.М., Ільницький Л.П., Олейник Ю.І., Курочкин В.С., Богданов В.М., Загорулько Н.В., Тертицький Є.Г., Шалденко М.І., Новицький В.В., Турко Л.Д., Бурдельний А.В., Могильний І.М. про визнання права власності на транспортні засоби, з наданням права на реалізацію шляхом здачі на металобрухт, відкладено на 29.12.14, о 10.00.

Відповідачам необхідно з’явитись у судове засідання, яке відбудеться в приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 27.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Панчук Світлану Володимирівну, 31.01.1969 р. нар., останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, смт Березнегувате, вул. Севастопольська, 20, що 18.12.14, о 15.00, відбудеться розгляд цивільної справи за позовом ПАТ «Державний ощадний банк України» до Панчук С. В. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи відбудеться у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності, у порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України судом буде винесено рішення на підставі наявних у справі даних.

* * *

Баштанський районний суд Миколаївської області викликає відповідача Адлахович Надію Михайлівну у цивільній справі № 468/2402/14-ц за позовом Солнцева Сергія Миколайовича до Адлахович Н. М. про визнання особи такою, яка втратили право користування житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 23.12.14, о 8.30, у приміщенні суду за адресою: м. Баштанка вул. Полтавська, 43.

У разі неявки відповідача судовий розгляд справи відбудеться за його відсутності відповідно до вимог ст. 169 ЦПК України.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Прокіпчук Ніну Михайлівну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Веселинівський район, с. Штукар, вул. Миру, 87, про дату слухання цивільної справи за позовом Прокіпчука Мирослава Васильовича до Прокіпчук Н. М. про розірвання шлюбу, яке відбудеться 29.01.15, о 9.00, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута за його відсутності.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Мафтіну Тетяну Сергіївну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Суворова, 98/16, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» до Мафтіної Т. С. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 19.12.14, о 13.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає на 29.12.14, о 14.00, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідача Гудима Миколу Васильовича у судове засідання у цивільній справі за позовною заявою ПАТ «Державний ощадний банк України» про стягнення заборгованості.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом ПАТ «Банк Форум» до Пустової Т. М., Пустового Л. К. про стягнення заборгованості за кредитним договором відкладено на 30.01.15, о 8.20.

Відповідачам Пустовій Т.М., Пустовому Л.К. необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 27.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Березанський районний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Конєєву Ліаберт Геворківну, останнє відоме місце проживання якої: с. Коблеве, вул. Степова, 40б, кв. 27, у судове засідання, що відбудеться 26.12.14, о 13.00, у приміщенні Березанського районного суду за адресою: Миколаївська область, смт Березанка, вул. Леніна, 41, зала судових засідань № 4, у якій буде слухатись цивільна справа за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Конєєвої Ліаберт Геворківни про стягнення заборгованості.

Явка відповідача до суду є обов’язковою, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

Добавить комментарий