Виклики до суду від 11 грудня 2014 року №50

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Денисова Євгена Миколайовича у судове засідання, що відбудеться 24.12.14, о 14.30, у залі суду за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Луначарського, 44, з розгляду цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Денисова Є.М. про стягнення заборгованості.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним причин своєї неявки, з’ясування обставин у цій справі проводитиметься за його відсутності.

* * *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 29а, викликає у судове засідання в якості відповідача Меджидова Євгена Ігоровича, останнє відоме місце реєстрації якого:м. Миколаїв,вул. Космонавтів, 122б, кв. 43, за заявою про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами у справі № 2/488/49/14 р.

Судове засідання відбудеться 19.01.15, о 9.30, у залі судових засідань № 3.

У разі неявки відповідача заяву буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідача Коваль Аллу Анатоліївну у справі за позовом Коваля Віктора Івановича про визнання особи такою, яка втратила право на проживання в квартирі, яке відбудеться 25.12.14, о 8.30, каб. № 17 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленими про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Жовтневий районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Могилевець Наталію Сергіївну у цивільній справі за позовом Дубовицької Ніни Петрівни до Могилевець Н.С., третя особа – Південна товарна біржа, про визнання договору купівлі-продажу дійсним.

Судове засідання призначено на 17.12.14, о 14.00, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77, каб. № 2.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто у його відсутності на підставі наявних доказів у справі.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи № 490/11300/14-ц за позовом Кописєвої Ірини Зіновіївни до Кривич Ніни Євгенівни про стягнення суми боргу за договором завдатку відкладено на 22.12.14, о 10.30.

Відповідачу Кривич Ніні Євгенівні необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 3.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Гончар Таміли Борисівни до Гончара П.П. про відшкодування матеріальної шкоди викликає відповідача у справі Гончара Петра Павловича у судове засідання, яке відбудеться 17.12.14, об 11.30, каб. № 28 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи № 490/8024/14-ц за позовом Приймака Олексія Миколайовича до Миколаївської міської ради про визнання права власності за набувальною давністю відкладено на 27.01.15, о 14.00.

Відповідачам Рибак Т.Г., Рибак О.І., Рибак Д.І. необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 18.

Явка відповідачів обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає на 23.12.14, о 10.00, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а,в якості відповідача Самохіну Ірину Василівну у судове засідання у цивільній справі № 486/1828/14-ц за позовною заявою КП «Житлово-експлуатаційне об’єднання» до Самохіної І.В. про стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Жукової Марії Романівни про стягнення заборгованості відкладено на 18.12.14, о 8.40.

Відповідачу Жуковій Марії Романівні необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєв за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 27.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом ПАТ «Акцент-банк» до Велієва Азіза Убаховича про стягнення заборгованості відкладено на 18.12.14, о 8.30.

Відповідачу Велієву Азізу Убаховичу необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 27.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає відповідача Мавродія Є.О. у судове засідання у цівільній справі № 2/487/3445/14 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення боргу, яке призначено на 24.12.14, о 9.00, у каб. № 19 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає відповідача Яремчука Юрія Петровича у судове засідання по цівільній справі № 2/487/3434/14 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення боргу, яке призначено на 24.12.14, о 9.30, у каб. № 19 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 12.12,14, о 9.00, у приміщенні Братського районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Леніна, 135в, с-ще Братське Миколаївської області, відбудеться розгляд справи № 2/471/615/14 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Кравця Михайла Івановича про стягнення заборгованості.

Відповідачу Кравцю М.І. необхідно з’явитися у судове засідання.

Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.

* * *

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 16.12.14, об 11.00, у приміщенні Братського районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Леніна, 135в, с-ще Братське Миколаївської області, відбудеться розгляд справи № 2/471/577/14 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Ковача Олексія Івановича про стягнення заборгованості.

Відповідачу Ковачу О.І. необхідно з’явитися у судове засідання.

Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.

* * *

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Трус Тетяну Станіславівну, 18.12.1977 р. нар., останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Гордієнко, 145, у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Трус Т.С. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи призначено на 24.12.14, о 10.00, за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кибрика, 11, каб. № 2.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності за наявними у справі матеріалами на підставі ч. 9 ст. 74ЦПК України.

* * *

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Яцемірського Сергія Володимировича, 31.10.1978 р. нар., останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Вознесенський район, с. Вознесенське, вул. Шкільна, 8, у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Яцемірського С.В. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи призначено на 24.12.14, о 9.40, за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кибрика, 11, каб. № 2.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності за наявними у справі матеріалами на підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Гуляєвського Костянтина Вікторовича до Сучок Вікторії Миколаївни про позбавлення батьківських прав викликає відповідача у справі Сучок Вікторію Миколаївну у судове засідання, яке відбудеться 24.12.14, о 13.00, каб. № 28 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 29а, викликає у судове засідання в якості відповідача Поповича Юрія Йосиповича, останнє відоме місце проживання якого:м. Миколаїв, вул. Тернопільська, 2/4, у цивільній справі № 2/488/2294/14 р. за позовом Галай Світлани Олександрівни до Поповича Ю.Й. про надання дозволу на тимчасовий виїзд за кордон неповнолітньої дитини без дозволу батька.

Судове засідання відбудеться 19.12.14, о 15.30, у залі судових засідань № 3.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Луняка Людмили Іванівні до Єременко Олени Олександрівна, Єременка Олега Миколайовича, Єременко Катерини Олегівни про визнання осіб такими, які втратили право користування житловим приміщенням, призначено на 24.12.14, о 10.50.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 2.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області викликає в якості відповідачів Харламова Андрія Леонідовича, Шестакова Володимира Миколайовича у судове засідання, що відбудеться 24.12.14, о 10.00, у залі суду за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Луначарського, 44, з розгляду цивільної справи за позовом Маріч С.П. до Харламова А.Л., Шестакова В.М., третя особа – Південна товарна біржа, про визнання угоди дійсною.

У разі неявки відповідачів у судове засідання без поважних причин або неповідомлення ними причин своєї неявки, з’ясування обставин у цій справі проводитиметься за їх відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає на 15.01.15, о 9.30, в якості відповідача Іванова Віталія Миколайовича у цивільній справі № 2/489/3196/14 за позовом ПАТ «Акцент-Банк» до Іванова В.М. про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, зала № 15.

* * *

В Єланецькому районному суді Миколаївської області 23.12.14, об 11.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, Єланецький район, смт Єланець, вул. Дзержинського, 16, відбудеться судовий розгляд цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Холодовського І.А. про стягнення заборгованості по кредиту.

У судове засідання викликається відповідач Холодовський Ігорь Анатолійович, 07.06.1971 року народження.

* * *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 29а, викликає у судове засідання в якості відповідача Шулдякова Віталія Володимировича, останнє відоме місце реєстрації якого:м. Миколаїв,вул. Волгоградська, 17, у цивільній справі № 2/488/2062/14 за позовом Шулдякової О.В. до Шулдякова В.В. про позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться 22.01.15, о 10.00, у залі судових засідань № 3.

У разі неявки відповідача заяву буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідача Каленичного Ігоря Володимировича у справі за позовом Каленичної Анни Олександрівни про розірвання шлюбу, яке відбудеться 22.12.14, о 8.30, каб. № 28 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленими про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Лисогор Тетяни Іванівни до Наргизяна Нариза Акоповича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Лягіна, 26, кв. 11, про визнання втрати права на користування житловим приміщенням призначено на 24.12.14, о 10.00.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 9.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Березанський районний суд викликає в якості відповідача Огниченка Анатолія Васильовича, останнє відоме місце реєстрації якого: Миколаївська область, Березанський район, с. Коблеве, вул. Молодіжна, 19, у судове засідання по цивільній справі за позовом Гайдеу Ольги Павлівни до Огниченка А.В. про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, яке відбудеться 18.12.14, о 9.30, у приміщенні Березанського районного суду за адресою: Миколаївська область, смт Березанка, вул. Леніна, 58, зала судових засідань № 2.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Павлова Олександра Миколайовича, 22.11.1981 р. нар., останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Снігурівський район, с. Новопавлівка, вул. Шкільна, 4, що 18.12.14, об 11.00, відбудеться розгляд цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Павлова О.М. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи відбудеться у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності, у порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України судом буде винесено рішення на підставі наявних у справі даних.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає на 18.12.14, о 8.00, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідача Істратова Геннадія Вікторовича у судове засідання у цивільній справі за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Істратова Г.В. про стягнення заборгованості.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Українця Андрія Васильовича, 19.04.1973 р. нар., останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Снігурівська, 16, що 19.12.14, о 10.00, відбудеться розгляд цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Українця А.В. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи відбудеться у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності, у порядку ч. 4 ст. 169ЦПК України судом буде винесено рішення на підставі наявних у справі даних.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Попушеву Галину Валеріївну, 29.07.1982 р. нар., останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Коцюбинського, 36, що 18.12.14, о 14.30, відбудеться розгляд цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Попушевої Г.В. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи відбудеться у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності, у порядку ч. 4 ст. 169ЦПК України судом буде винесено рішення на підставі наявних у справі даних.

* * *

Баштанський районний суд Миколаївської області викликає відповідача Мамедову Кулханим Умур кизи у цивільній справі № 468/2140/14-ц за позовом Гасанова Єлмара Камран огли до Мамедової К.У. кизи про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, та знаття з реєстраційного обліку.

Судове засідання відбудеться 27.12.14, о 10.00, у приміщенні суду за адресою: м. Баштанка вул. Полтавська, 43.

У разі неявки відповідача судовий розгляд справи відбудеться за його відсутності відповідно до вимог ст. 169ЦПК України.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований у м. Миколаєві по вул. Самойловича, 20а, викликає у судове засідання в якості відповідача Омельчука Сергія Анастасійовича у цивільній справі № 2/488/2070/14 за позовом Галкіної Інни Валеріївни про втрату права на користування житлом.

Судове засідання відбудеться 19.12.14, об 11.00, у залі судових засідань № 2.

Останнє відоме місце проживання відповідача: м. Миколаїв, вул. Прибузька, 86.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Перовмайський міськрайонний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Крижановського Михайла Миколайовича, який проживає по вул. Розова, 7, кв. 46, м. Первомайськ Миколаївської області, що судовий розгляд у цивільній справі № 484/4360/14-ц, провадження № 2/484/1807/14, за позовом Котик Наталії Михайлівни до Крижановського М.М. про визнання особи такою, що втратила право користування квартирою, відкладено на 30.12.14, о 10.00.

На призначений час відповідачу слід з’явитися до суду з паспортом та ідентифікаційним кодом.

У разі неявки відповідача позов на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України буде розглянутий за його відсутності, на підставі наявних у справі даних чи доказів постановлено заочне рішення.

Добавить комментарий