Виклики до суду від 4 грудня 2014 року №49

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає відповідачів Рибак Тетяну Леонідівну, Стратійчука Вадима Володимировича, Стратійчук Людмилу Володимирівну у судове засідання у цивільній справі № 486/2051/14-ц за позовною заявою Стратійчук Ірини Федорівни до Рибак Т.Л., Стратійчука В.В., Стратійчук Л.В. про визнання права власності на квартиру в порядку спадкування.

Засідання відбудеться 16.12.14, о 10.00,за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а.

У разі неявки відповідачів у судове засідання справу буде розглянуто за їх відсутності на підставі наявних матеріалів.

* * *

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Калашника Анатолія Олександровича, останнє відоме місце реєстрації якого: м. Миколаїв, вул. Новаторів, 13, у судове засідання, яке відбудеться на 05.12.14, о 8.30, у залі суду за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Леніна, 44, з розгляду цивільної справи за позовом Карапірі Олени Петрівни до Калашника А.О. про стягнення аліментів.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності на підставі наявних доказів.

* * *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 29а, викликає у судове засідання в якості відповідача Поповича Юрія Йосиповича, останнє відоме місце проживання якого:м. Миколаїв,вул. Тернопільська, 2/4, у цивільній справі № 2/488/2294/14 р. за позовом Галай С.О. до Поповича Ю.Й. про надання дозволу на тимчасовий виїзд за кордон неповнолітньої дитини без дозволу батька.

Судове засідання відбудеться 04.12.14, о 10.40, у залі судових засідань № 3.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Бібленка Василя Станіславовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Снігурівський район, с. Садове, про дату слухання цивільної справи за позовом Сояшної К.В. до Бібленка В.С. про стягнення заборгованості за договором позики, яке відбудеться 10.12.14, о 9.30, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 12.12.14, о 9.00, у приміщенні Братського районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Леніна, 135в, с-ще Братське Миколаївської області, відбудеться розгляд справи № 2/471/519/14 за позовом Харчій Тетяни Миколаївни до Пітара Олега Валерійовича про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини.

Відповідачу Пітару О.В. необхідно з’явитися у судове засідання.

Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.

* * *

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Бабій (Колесник) Вікторію Володимирівну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Петровського, 47, що судовий розгляд цивільної справи № 484/4435/14-ц, провадження № 2/484/1847/14, за позовом Партолюк Тетяни Володимирівни, Партолюка Юрія Петровича до Бабій (Колесник) В.В. про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, відкладено на 23.12.14, о 10.00.

На призначений час відповідачу слід з’явитися до суду з паспортом та ідентифікаційним кодом.

У разі неявки відповідача позов на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів та постановлено заочне рішення.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Лебединцева Олексія Юрійовича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 494, кв. 2, у справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Лебединцева О.Ю. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Слухання справи відбудеться 25.12.14, об 11.30, за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 2.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві по вул. Самойловича, 20а, викликає Александру Александроса у судове засідання в якості відповідача у цивільній справі № 2/488/2259/14 за позовом Крітсер Наталі Павлівни про надання дозволу на виїзд за кордон на постійне проживання дитини без згоди батька.

Судове засідання відбудеться 19.12.14, о 10.30, у залі судових засідань № 2.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача: м. Миколаїв, пров. Комарова, 2а.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Іванова Івана Михайловича, 01.01.1950 р. нар., останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Снігурівський район, с. Новокандакове, вул. Павліка Морозова, 11, що 08.12.14, об 11.00, відбудеться розгляд цивільної справи за позовом Білоусенко Любомири Михайлівни до Іванова І.М. про виселення з житлового будинку.

Розгляд справи відбудеться у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності, у порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України судом буде винесено рішення на підставі наявних у справі даних.

* * *

Березанський районний суд викликає в якості відповідача Аксенчук Меланію Федорівну, місце реєстрації якої невідоме, яке відбудеться 09.12.14, о 16.00, у приміщенні Березанського районного суду за адресою: Миколаївська область, смт Березанка, вул. Леніна, 58, зала судових засідань, у якій буде слухатися цивільна справа за позовом Булікану Тетяни Миколаївни до Аксенчук М.Ф. про визнання права власності на нерухоме майно.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає відповідача Руденка Володимира Володимировича у судове засідання у цивільній справі за позовною заявою Мельничук Валентини Федорівни про втрату права на користування житловим приміщенням.

Засідання відбудеться 10.12.14, о 14.00, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, зал судових засідань № 9.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних матеріалів.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає відповідачів Міроманову Ларису Євгенівну, Міроманова Юрія Миколайовича у судове засідання у справі № 2/3527/14 за позовом Мирян Т.І. про визнання договору дійсним, яке відбудеться 22.12.14, о 9.00, каб. № 4 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за їх відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Попової Р.Г. про стягнення боргу викликає відповідача по справі Попову Римму Гигорівну у судове засідання, яке відбудеться 10.12.14, о 13.00, за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 26.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто у його відсутність.

* * *

Казанківський районний суд Миколаївської області викликає відповідача Олійника Костянтина Сергійовича 18.12.14, о 8.30, за адресою: вул. Аненко, 50, смт Казанка Миколаївської області, у цивільній справі за позовом Олійник Наталії Григорівни до Олійника К.С. про розірвання шлюбу.

Якщо відповідач не може з поважних причин з’явитися до суду, він повинен повідомити суд завчасно.

Відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи з часу опублікування вказаного оголошення.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає відповідача Голунова Федора Владиславовича у судове засідання у справі за позовом Шарапова до Лук’яненко про відшкодування матеріальної шкоди, яке відбудеться на 16.12.14, о 13.00, каб. № 28 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Кічка Ірини В’ячеславівни до Руденка Валентина Олександровича, останнє відоме місце проживання якого:м. Миколаїв,вул. Спаська, 58, кв. 9, про стягнення пені за прострочення сплати аліментів призначено на 09.12.14, о 9.30.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 9.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 05.12.14, о 10.00, у приміщенні Братського районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Леніна, 135в, с-ще Братське Миколаївської області, відбудеться розгляд справи № 2/471/623/14 за позовом Склярової Анжели Сергіївни до Айрапетяна Айка Рубіковича про розірвання шлюбу.

Відповідачу Айрапетяну А.Р. необхідно з’явитися у судове засідання.

Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Аджигирей Вікторії Олегівни до Аджигирей Віталія Івановича про позбавлення права користування житловим приміщенням та зняття з реєстраційного обліку призначено на 21.01.15, о 13.00.

Відповідачу Аджигирею Віталію Івановичу,останнє відоме місце реєстрації якого: м. Миколаїв, вул. Спаська, 56, кв. 4, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 3.

* * *

Миколаївський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Косаренка Валерія Володимировича, 09.03.1968 р. нар., останнє відоме місце проживання якого: с. Новоандріївка, вул. Шкільна, 4, Миколаївський район Миколаївської області, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Косаренка Валерія Володимировича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 08.12.14, о 10.00, у приміщенні Миколаївського районного суду Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Веселинівська, 43.

У разі чергової неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Миколаївський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Кузьменко Юлiю Михайлiвну, 04.12.1983 р. нар., останнє відоме місце проживання якої: с. Кир’яківка, вул. Комсомольська, 66, Миколаївський район Миколаївської області, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Акцент-Банк» до Кузьменко Юлiї Михайлiвни про стягнення заборгованості, яке відбудеться 08.12.14, о 10.00, у приміщенні Миколаївського районного суду Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Веселинівська, 43.

У разі чергової неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральнийрайонний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Басовської (Гладун) Вiкторiї Володимирiвнипро стягнення заборгованості призначено на 16.01.15, о 14.40.

Відповідачу Басовській (Гладун) Вiкторiї Володимирiвні, останнє відоме місце реєстрації якої: м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграда, 49, кв. 3, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центральногорайонного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 3.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральнийрайонний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Лунгова Євгена Володимировичапро стягнення заборгованості призначено на 26.01.15, о 9.15.

Відповідачу Лунгову Євгену Володимировичу, останнє відоме місце реєстрації якого: м. Миколаїв вул. Шевченка, 1а, кв. 6, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центральногорайонного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 3.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Казанківський районний суд Миколаївської області викликає Лановенка Юрія Федоровича на 12.12.14, об 11.00, за адресою: вул. Аненко, 50, смт Казанка Миколаївської області, у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Лановенка Юрія Федоровича про стягнення кредитної заборгованості.

Якщо відповідач не може з поважних причин з’явитися до суду, він повинен повідомити суд завчасно.

Відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи з часу опублікування вказаного оголошення.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Войтенко Наталію Вікторівну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Веселинівський район, с. Первенець, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Войтенко Н.В. про стягнення кредитної заборгованості, яке відбудеться 09.12.14, об 11.00, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області викликає у якості відповідача Кокосова Андрія Олександровича у судове засідання, яке відбудеться 16.12.14, о 8.30, за адресою: м. Вознесенськ, вул. Кибрика, 11, каб. № 18, у цивільній справі за позовом ПАТ «Акцент-Банк» до Кокосова А.О. про стягнення заборгованості.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідачів Гржинчич Галину Вікторівну, Гржинчич Аріану Омелянівну у справі за позовом Романенка Миколи Вікторовича про визнання осіб такими, які втратили право користування житловим приміщенням, яке відбудеться 12.12.14, о 10.00, каб. № 21 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за їх відсутності.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований у м. Миколаєві по вул. Самойловича, 20а, викликає Павлюка Олександра Олександровича у судове засідання в якості відповідача у цивільній справі № 2/488/1897/14 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Павлюка Олександра Олександровича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 08.12.14, о 10.00, у залі судових засідань № 2.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача: м. Миколаїв, вул. Лиманська, 2в.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Новоодеський районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Рукавицю Олександра Анатолійовича, 13.01.1962 р. нар., останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Новоодеський район, с. Баловне, вул. Піщана, 50, кв.1, з розгляду цивільної справи № 482/1722/14-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Рукавиці Олександра Анатолійовича про стягнення кредитної заборгованості.

Судове засідання відбудеться 1012.14, о 9.00, у приміщенні Новоодеського районного суду Миколаївської області в м. Нова Одеса, вул. Леніна, 190, каб. № 1.

Для реєстрації звертатись у каб. № 2.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим належним чином про дату, час та місце розгляду справи, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Шахназаряна Раждена Разміковича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Перемоги, 31, про дату слухання цивільної справи за позовом Шахназарян В.В. до Шахназаряна Р.Р. про втрату права користування житловим будинком, яке відбудеться 19.12.14, о 9.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом ПАТ «УкрСиббанк» до Ярошенка А.Є. про стягнення боргу викликає відповідача у справі Ярошенка Андрія Євгеновича у судове засідання, яке відбудеться 24.12.14, о 10.00, у приміщенні Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3. каб. № 26.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідачів Гладченка Олександра Вікторовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Пушкінська, 41, та Гладченко Олену Володимирівну, останнє відоме місце проживання якої: м. Миколаїв, пров. Полярний, 2а, кв. 34, зареєстроване місце проживання: м. Миколаїв, вул. Рекордна, 69, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «Надра» до Гладченка О.В., Гладченко О.В. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 18.12.14, о 10.00, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідачів справа буде розглянута за їх відсутності.

* * *

Новобузький районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідачів Кучерина Олександра Олександровича та Кучерину Тетяну Анатоліївну за позовом ПАТ КБ «Надра» про стягнення заборгованості на25.12.14, о 9.00, у зал судових засідань № 1 Новобузького районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Дзержинського, № 8, м. Новий Буг Миколаївської області.

Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за їх відсутності.

* * *

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Ярмолович Надію Олександрівну у судове засідання, яке відбудеться на 16.12.14, о 10.00, у залі суду за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Луначарського, 44, з розгляду цивільної справи за позовом Бойка Геннадія Акимовича, Маркової Людмили Геннадіївни до Ярмолович Н.О. про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення про причини неявки, справу буде розглянуто за його відсутності.

Добавить комментарий