Виклики до суду від 6 листопада 2014 року №45

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 11.11.14,о 14.30, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідача Самохіну Ірину Василівну у цивільній справі за позовною заявою КП «Житлово-експлуатаційне об’єднання» до Самохіної І.В. про стягнення заборгованості.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідачів Руднєву Людмилу Сергіївну, Дмитрієва Сергія Никифоровича, останнє відоме місце проживання яких: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 77а, кв. 28, у справі за позовом Рибак Аеліти Яківни, Замши Тамари Костянтинівни до Руднєвої Л.С., Дмитрієва С.Н., третя особа – Товарна біржа «Нерухомість-Центр», про визнання договору купівлі-продажу дійсним.

Слухання справи відбудеться 10.11.14, о 9.00, за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 2.

У разі неявки відповідачів у судове засідання справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Федька Сергія Михайловича до Конюшенка Сергія Анатолійовича про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, відкладено на 04.12.14, о 8.30.

Відповідачу Конюшенку Сергію Анатолійовичу необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. № 27.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області, розташований за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кибрика. 11, каб. № 2, викликає у судове засідання в якості відповідачів Шалацьку Юлію Анатоліївну, 27.04.1983 р. нар., останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кірова, 21, кв. 9, Струкова Олександра Олеговича, 19.01.1975 р. нар., останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кірова, 21, кв. 15, яке відбудеться 11.11.14, о 10.20, у справі за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Шалацької Ю.А., Струкова О.О. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності за наявними у справі матеріалами на підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований у м. Миколаєві по вул. Самойловича, 20а, викликає Санні Ахмеда у судове засідання в якості відповідача у цивільній справі № 2/488/1949/14 за позовом Санні Людмили Миколаївни про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 17.11.14, о 9.00, у залі судових засідань № 2.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача: м. Миколаїв, вул. Металургів, 8, кв. 137.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Терк Вілена Олександровича про те, що судовий розгляд цивільної справи № 484/3864/14-ц, провадження № 2/484/1614/14, за позовом КП «Затишок» про стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги через неявку відповідача відкладено на 10.11.14, о 9.00.

У вказаний час відповідачу необхідно з’явитися до суду за адресою: вул.К. Маркса, 18, м. Первомайськ Миколаївської області.

У разі неявки відповідача позов на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України буде розглянутий за його відсутності на підставі наявних у справі доказів та ухвалено заочне рішення.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Бадуліну Олену Вікторівну, 05.05.1982 р. нар., останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Снігурівський район, с. Першотравневе, вул. Миру, 49, про дату слухання цивільної справи за позовом Бадуліна В.В. до Бадуліної О.В. про стягнення аліментів на утримання дитини, яке відбудеться 11.11.14, о 9.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Казанківський районний суд Миколаївської області викликає Дячук Олену Костянтинівну 12.11.14, об 11.00, за адресою: вул. Аненко, 50, смт Казанка Миколаївської області, у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Дячук Олени Костянтинівни про стягнення кредитної заборгованості.

Якщо відповідач не може з поважних причин з’явитися до суду, він повинен повідомити суд завчасно.

Відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи з часу опублікування вказаного оголошення.

* * *

Центральнийрайонний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Гаврюшенко Лариси Юріївнипро стягнення заборгованості, призначено на 21.11.14, о 13.00.

Відповідачу Гаврюшенко Ларисі Юріївні, останнє відоме місце реєстрації якої: м. Миколаїв, вул. Урожайна, 2, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центральногорайонного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 3.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральнийрайонний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до ГанчоАндрія Володимировичапро стягнення заборгованості призначено на 14.11.14, о 12.50.

Відповідачу Ганчо Андрію Володимировичу, останнє відоме місце реєстрації якого: м. Миколаїв, вул. Одеська, 77, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центральногорайонного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 3.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральнийрайонний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Мікрюкова Андрiя Борисовичапро стягнення заборгованості призначено на 21.11.14, о 13.20.

Відповідачу Мікрюкову Андрiю Борисовичу, останнє відоме місце реєстрації якого: м. Миколаїв, вул.М. Морська, 15, кв. 12, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центральногорайонного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 3.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральнийрайонний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом ПАТ «АкцентБанк» до Зайковського Андрія Олеговича про стягнення заборгованості призначено на 14.11.14, о 12.20.

Відповідачу Зайковському Андрію Олеговичу, останнє відоме місце реєстрації якого: м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграда, 72, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центральногорайонного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 3.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 24.11.14, о 9.00, у приміщенні Братського районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Леніна, 135в, с-ще Братське Миколаївської області, відбудеться розгляд справи № 2/471/551/14 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Диняка Олександра Анатолійовича про стягнення заборгованості.

Відповідачу Диняку О.А. необхідно з’явитися у судове засідання.

Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.

* * *

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 24.11.14, о 8.30, у приміщенні Братського районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Леніна, 135в, с-ще Братське Миколаївської області, відбудеться розгляд справи № 2/471/550/14 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Усса Геннадія Васильовича про стягнення заборгованості.

Відповідачу Уссу Г.В. необхідно з’явитися у судове засідання.

Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.

* * *

Жовтневий районний суд Миколаївської області викликає Гречану Ірину Миколаївну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Жовтневий район, с. Лимани, вул. Пролетарська, 26, в якості відповідача у справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості.

Слухання справи відбудеться 09.12.14, об 11.30, за адресою: м. Миколаїв, вул. Ольшанська, 77, каб. № 15.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає відповідачів Смирнова Володимира Микитовича, Смирнову Галину Олександрівну у судове засідання за позовом Смирнової Надії Дмитрівни про виділ майна в натурі, припинення спільної часткової власності, яке призначено на 24.11.14, о 8.30, каб. № 27 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

В Єланецькому районному суді Миколаївської області 12.11.14, о 10.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, Єланецький район, смт Єланець, вул. Дзержинського, 16, відбудеться судовий розгляд цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Сергушина Петра Федоровича про стягнення заборгованості по кредиту.

У судове засідання викликається відповідач – Сергушин Петро Федорович, 06.07.1970 року народження.

* * *

В Єланецькому районному суді Миколаївської області 17.11.14, о 10.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, Єланецький район, смт Єланець, вул. Дзержинського, 16, відбудеться судовий розгляд цивільної справи за позовом ПАТ «Акцент Банк» до Тітова Олексія Михайловича про стягнення заборгованості по кредиту.

У судове засідання викликається відповідач – Тітов Олексій Михайлович, 02.02.1982 року народження.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Алексєєва Віталія Олеговича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 96, кв. 61, у справі за позовом Алексєєвої Катерини Олександрівни до Алексєєва В.О.

Слухання справи відбудеться 12.11.14, о 9.00, за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 2.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

В Єланецькому районному суді Миколаївської області 07.11.14, о 10.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, Єланецький район, смт Єланець, вул. Дзержинського, 16, відбудеться судовий розгляд цивільної справи за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Вітка Андрія Олексійовича про стягнення заборгованості по кредиту.

У судове засідання викликається відповідач – Вітко Андрій Олексійовича, 31.01.1989 року народження.

* * *

Казанківський районний суд Миколаївської області викликає Коваленко Світлану Федорівну на 12.11.14, о 9.30, за адресою: вул. Аненко, 50, смт Казанка Миколаївської області, у цивільній справі за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Коваленко С.Ф. про стягнення кредитної заборгованості.

Якщо відповідач не може з поважних причин з’явитися до суду, він повинен повідомити суд завчасно.

Відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи з часу опублікування вказаного оголошення.

* * *

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 24.11.14, о 9.30, у приміщенні Братського районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Леніна, 135в, с-ще Братське Миколаївської області, відбудеться розгляд справи № 2/471/505/14 за позовом ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» до Поліщук Надії Іванівни про стягнення заборгованості.

Відповідачу Поліщук Н.І. необхідно з’явитися у судове засідання.

Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Литовченко Ольги Костянтинівни до Шедловського Антона Володимировича, останнє відоме місце проживання якого:м. Миколаїв, пр. Леніна, 141б, кв.10, про позбавлення батьківських прав призначено на 21.11.14, о 10.00.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 9.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає на 20.11.14, о 12.00, в якості відповідача Єрмолаєва Антона Володимировича у цивільній справі № 2/489/2699/14 за позовом ТОВ «Торговий Дім «Міст-Експрес» до Єрмолаєва А.В. про відшкодування матеріальної шкоди, завданої працівником під час виконання трудових обов’язків.

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, зала № 14.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідача Войтюка Сергія Володимировича у справі за позовом ПАТ «УкрСиббанк» про стягнення заборгованості, яке призначено на 26.11.14, о 14.00, каб. № 28 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Кривоозерський районний суд Миколаївської області повідомляє, що цивільна справа за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Шамамяна Вагака Ваграмовича про стягнення кредитної заборгованості призначена до розгляду на 18.11.14, об 11.00.

Відповідачу Шамамяну Вагаку Ваграмовичу, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Кривоозерський район, с. Мала Мечетня, вул. Радянська, 13, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, Кривоозерський район, смт Криве Озеро, вул. Шевченка, 1а.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Бальчунас Надії Іванівни до Бальчунас Юлії Андріївни, Гончарука Олександра В’ячеславовича про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини призначено на 28.11.14, о 16.30.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 2.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Березанський районний суд викликає в якості відповідача Глушкова Володимира Григоровича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Березанський район, с. Тузли, вул. Горького, 19, кв. 2, у судове засідання у цивільній справі за позовом Глушкова Сергія Сергійовича до Глушкова В.Г., треті особи без самостійних вимог – Тузлівська сільська рада Березанського району та Глушков Володимир Сергійович, про визнання додаткового строку для прийняття спадщини, що відбудеться 10.11.14, о 10.00, у приміщенні Березанського районного суду за адресою: Миколаївська область, смт Березанка, вул. Леніна, 58, зала судових засідань № 2.

* * *

Миколаївський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Либу Руслана Олеговича, 09.08.1980 р. нар., останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Миколаївський район, с. Ясна Поляна, вул. Північна, 9, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Страхова компанія Брокбизнес» до Либи Р.О. про стягнення заборгованості, яке відбудеться 17.12.14, о 8.00, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Веселинівська, 43.

У разі чергової неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 14.11.14,о 8.30, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідача Чекан Інгу Іванівну у цивільній справі за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Чекан І.І. про стягнення заборгованості.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Чупріну Світлану Георгіївну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Снігурівський район, с. Василівка, вул. Шкільна, 17, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Акцент-Банк» в особі ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення кредитної заборгованості, яке відбудеться 19.11.14, о 13.30, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

РІШЕННЯ

Жовтневий районний суд Миколаївської області повідомляє, що заочним рішенням суду від 30.10.14, позов Бондар Наталі Олександрівни до Шершньової Олени Юріївни, третя особа – служба у справах дітей Жовтневої райдержадміністрації Миколаївської області, про позбавлення батьківських прав задоволено частково.

У разі неподання апеляційної скарги в Апеляційний суд Миколаївської області через Жовтневий районний суд протягом 10 днів з дня опублікування оголошення, рішення буде вважатися таким, що набрало законної сили.

Добавить комментарий