Виклики до суду від 30 жовтня 2014 року №44

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Чеботарь Наталі Миколаївни до Чеботаря Івана Миколайовича про розірвання шлюбу призначено на 17.11.14, о 9.20.

Відповідачу Чеботарю Івану Миколайовичу,останнє відоме місце реєстрації якого: м. Миколаїв, вул. Арх. Старова, 2б, кв. 16, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 3.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Юзькової Лариси Миколаївни до Юзькова Сергія Анатолійовича про стягнення аліментів призначено на 12.11.14, о 14.30.

Відповідачу Юзькову Сергію Анатолійовичу,останнє відоме місце реєстрації якого: м. Миколаїв, вул. Артема, 32а, кв. 5, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 3.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Литовченко Ольги Костянтинівни до Шедловського Антона Володимировича, останнє відоме місце проживання якого:м. Миколаїв, пр. Леніна, 141б, кв.10, про позбавлення батьківських прав призначено на 03.11.14, о 10.00.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 9.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 05.11.14, о 9.30, у приміщенні Братського районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Леніна, 135в, с-ще Братське Миколаївської області, відбудеться розгляд справи № 2/471/446/14 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Григорчук Інни Іванівни про стягнення заборгованості.

Відповідачу Григорчук І.І. необхідно з’явитися у судове засідання.

Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.

* * *

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 05.11.14, о 9.00, у приміщенні Братського районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Леніна, 135в, с-ще Братське Миколаївської області, відбудеться розгляд справи № 2/471/446/14 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Палієнко Лідії Юріївни про стягнення заборгованості.

Відповідачу Палієнко Л.Ю. необхідно з’явитися у судове засідання.

Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Глетченка Олександра Олександровича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, м. Снігурівка, пров. Енгельса, 1, кв. 1, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення кредитної заборгованості, яке відбудеться 03.11.14, о 13.30, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69. У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає відповідача Пономарьова Олексія Ігоровича у судове засідання по цивільній справі № 2/487/3072/14 за позовом Трощено М.В. про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, яке призначено на 05.11.14, о 9.00, каб. № 4 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідачів Тирона Юрія Анатолійовича, Тирон Анастасію Григорівну, останнє відоме місце проживання яких: м. Миколаїв, вул. Гмирьова, 5, кв. 26, у справі за позовом Варшавської Лариси Валеріївни до Тирона Ю.А., Тирон А.Г. про визнання правочину купівлі-продажу дійсним.

Слухання справи відбудеться 04.11.14, о 10.50, за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 2.

У разі неявки відповідачів у судове засідання справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований у м. Миколаєві по вул. Самойловича, 20а, викликає у судове засідання в якості відповідача Музинського Сергія Васильовича у цивільній справі № 488/3979/14-ц, провадження № 2/488/1691/2014, за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення боргу.

Судове засідання відбудеться 05.11.14, о 15.20, у залі судових засідань № 3.

Останнє відоме місце проживання відповідача Музинського С.В.: м. Миколаїв, вул. Янтарна, 67, кв.19.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований у м. Миколаєві по вул. Самойловича, 20а, викликає у судове засідання в якості відповідача Ткача Сергія Анатолійовича у цивільній справі № 488/3953/14-ц, провадження № 2/488/1675/2014, за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення боргу.

Судове засідання відбудеться 05.11.14, о 15.25, у залі судових засідань № 3.

Останнє відоме місце проживання відповідача Ткача С.А.: м. Миколаїв, вул. Артема, 58, кв.77.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований у м. Миколаєві по вул. Самойловича, 20а, викликає у судове засідання в якості відповідача Гущина В’ячеслава Вікторовича у цивільній справі № 488/3884/14-ц, провадження № 2/488/1638/2014, за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення боргу.

Судове засідання відбудеться 05.11.14, о 15.30, у залі судових засідань № 3.

Останнє відоме місце проживання відповідача Гущина В.В.: м. Миколаїв, вул. Рибна, 47.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований у м. Миколаєві по вул. Самойловича, 20а, викликає Шликова Костянтина Юрійовича у судове засідання в якості відповідача у цивільній справі № 2/488/1830/14 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 19.11.14, об 11.30, у залі судових засідань № 2.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача: м. Миколаїв, вул. Рибна, буд. 57.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований у м. Миколаєві по вул. Самойловича, 20а, викликає Седнєва Віктора Борисовича у судове засідання в якості відповідача у цивільній справі № 2/488/1891/14 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 25.11.14, о 10.00, у залі судових засідань № 2.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача: м. Миколаїв, вул. Марії Ульянової, 205.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований у м. Миколаєві по вул. Самойловича, 20а, викликає Савенок Олега Івановича у судове засідання в якості відповідача у цивільній справі № 2/488/1896/14 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 25.11.14, о 10.00, у залі судових засідань № 2.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача: м. Миколаїв, вул. Артема,3, кв. 40.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Новобузький районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Дудника Сергія Станіславовича за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором на28.11.14, о 8.00, у зал судових засідань № 1 Новобузького районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Дзержинського, 8, м. Новий Буг Миколаївської області.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Новобузький районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Новрузову Гюнай Саяд кизи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором на28.11.14, о 8.30, у зал судових засідань № 1Новобузького районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Дзержинського, 8, м. Новий Буг Миколаївської області.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Новобузький районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Білоуса Сергія Олександровича за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором на27.11.14, о 8.00, у зал судових засідань № 1 Новобузького районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Дзержинського, 8, м. Новий Буг Миколаївської області.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі його неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Новобузький районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Пономаренко Наталію Євгенiвну за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором на27.11.14, о 8.00, у зал судових засідань № 1 Новобузького районного суду Миколаївської області за адресою вул. Дзержинського, 8, м. Новий Буг Миколаївської області.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області повідомляє Подоляна Дмитра Леонтійовича, код 2737517653, місце перебування якогоневідоме, про те, що судовий розгляд у цивільній справі провадження № 2/484/1698/14 р. за позовом Балаж Інни Вадимівни до Подоляна Дмитра Леонтійовича про виселення без надання іншого житла відкладено на 13.11.14, о 8.40. На призначений час відповідачу слід з’явитись до суду із паспортом.

У разі неявки відповідача позов на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України буде розглянутий за його відсутності на підставі наявних у справі даних чи доказів (постановлено заочне рішення).

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає відповідача Свищука Владилена Олександровича у судове засідання за позовом Вочкова Віктора Вікторовича до Свищука В.О. про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, яке призначено на 18.11.14, о 9.00, каб. № 27 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідачів Гурмазу Надію Степанівну, Гурмазу Ольгу Миколаївну, Гурмазу Андрія Миколайовича у цивільній справі за позовом Гогоренка Григорія Івановича до Гурмази Н.С., Гурмази О.М., Гурмази А.М., третя особа без самостійних вимог – Управління Держземагентства у Вознесенському районі Миколаївської області, про визнання права власності на земельну ділянку, яке призначено на 10.11.14, о 10.00, за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кибрика, 11, каб. № 3,

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «Надра» до Васильєвої Ксенії Михайлівни про стягнення заборгованості за договором на відкриття карткового рахунку та обслуговування кредитної картки призначено на 17.11.14, об 11.00.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49,каб. 2.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Хляпіну Лідію Костянтинівну у судове засідання, яке відбудеться 04.11.14, о 9.40, у справі № 2/489/1405/14 за позовом ПАТ КБ «Надра» до Хляпіної Л.К. про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Слухання справи відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17б, каб. № 17.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 29а, викликає у судове засідання в якості відповідача Кокіна Михайла Юрійовича, останнє відоме місце проживання якого:м. Миколаїв, вул. Уральська, 15, у цивільній справі № 2/488/1689/14 за позовом Кокіної Алли Іванівни до Кокіна М.Ю. про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 01.12.14, о 14.00, у залі судових засідань № 3.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Брайловської Ірини Степанівни до Брайловського Ігоря Леонідовича, останнє відоме місце проживання якого:м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграда, 20г, кв.14, про розірвання шлюбу відкладено на 10.11.14, о 9.00.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49,каб. 9.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Радченко Ірини Миколаївни до Радченка Євгена Юрійовича, останнє відоме місце проживання якого:м. Миколаїв, пр. Леніна, 97, кв. 44, про розірвання шлюбу призначено на 11.11.14, о 9.00.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 9.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Казанківський районний суд Миколаївської області викликає Сінявську Ольгу Володимирівну на 07.11.14, о 9.30, за адресою вул. Аненко, 50, смт Казанка Миколаївської області, у цивільній справі за позовом ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» до Сінявської Ольги Володимирівни про стягнення кредитної заборгованості.

Якщо відповідач не може з поважних причин з’явитися до суду, він повинен повідомити суд завчасно.

Відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи з часу опублікування вказаного оголошення.

* * *

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 06.11.14, о 10.00, у приміщенні Братського районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Леніна, 135в, с-ще Братське Миколаївської області, відбудеться розгляд справи № 2/471/511/14 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Пензул Геннадія Григоровича про стягнення заборгованості.

Відповідачу Пензулу Г.В. необхідно з’явитися у судове засідання.

Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.

* * *

Казанківський районний суд Миколаївської області викликає Кокошинського Костянтина Васильовича на 06.11.14, о 10.30, за адресою: вул. Аненко, 50, смт Казанка Миколаївської області, у цивільній справі за позовом Ваніної Любові Федорівни до Кокошинського К.В. про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.

Якщо відповідач не може з поважних причин з’явитися до суду, він повинен повідомити суд завчасно.

Відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи з часу опублікування вказаного оголошення.

* * *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 29а, викликає у судове засідання в якості відповідача Гіштимулта Федора Олесандровича, останнє відоме місце проживання якого:м. Миколаїв, вул. Галіцинівська, 111, у цивільній справі № 2/488/1544/14 за позовом Гіштимулт Тетяни Іванівни до Гіштимулта Ф.О. про стягнення неустойки за прострочення сплати аліментів.

Судове засідання відбудеться 01.12.14, о 15.00, у залі судових засідань № 3.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Бичкова Михайла Павловича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Суворова, 90/36, що 05.11.14, о 14.00, відбудеться розгляд цивільної справи за позовом Белічко Олени Миколаївни до Бичкова М.П. про стягнення аліментів.

Розгляд справи відбудеться у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності, у порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України судом буде винесено рішення на підставі наявних у справі даних.

* * *

Доманівський районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Сабодаш (Шаповал) Наталію Миколаївну, останнє відоме місце проживання якої: м. Миколаїв, пр. Миру, 7/1, кв. 20, на 06.11.14, о 10.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, смт Доманівка, вул. Леніна, 35, у справі за позовом ПАТ КБ «Надра» до Мокроскопа Миколи Леонідовича, Мокроскоп Людмили Василівни, Сабодаш (Шаповал) Наталії Миколаївни про стягнення заборгованості за кредитним договором та судових витрат.

У разі неявки відповідача без поважних причин справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних і справі документів.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Шияновського Олександра Яковича до Шияновської Олени Сергіївни про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, призначено на 10.11.14, о 15.30.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49,каб. 2.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає відповідача ПП «Нива – ВШ» філія № 15 у судове засідання у цивільній справі за позовом Денисюка Віктора Григоровича про повернення коштів та відшкодування матеріальної та моральної шкоди на 08.12.14, о 10.00, каб. № 21 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Новобузький районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Ламазяна Аркадія Макаровича за позовом ВАТ Національна страхова компанія «Оранта» про відшкодування шкоди у порядку регресу на25.11.14, о 15.30, у зал судових засідань № 1 Новобузького районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, м. Новий Буг, вул. Дзержинського, 8.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Імексбанк» до Ганьшина Андрія Анатолійовича про стягнення заборгованості призначено на 19.11.14, о 9.45.

Відповідачу Ганьшину Андрію Анатолійовича,останнє відоме місце реєстрації якого: м. Миколаїв, вул.В. Морська, 192, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 3.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований у м. Миколаєві по вул. Самойловича, 20а, викликає Сенотова Едуарда Юрійовича у судове засідання в якості відповідача у цивільній справі № 2/488/1908/14 за позовом Саранчук Надії Адамівни про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 04.12.14, о 10.30, у залі судових засідань № 2.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача: м. Миколаїв, пр. Корабелів, 18а, кв. 153.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Миколаївський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Надєєва Олександра Олександровича, 27.07.1980 р. нар., останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Миколаївський район, с. Ольшанське, вул. Шкільна, 34, кв. 38, про дату слухання цивільної справи за позовом Надєєвої С.В. до Надєєва О.О., третьої особи – Державної міграційної служби Миколаївського району, про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, яке відбудеться 08.12.14, о 10.00, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Веселинівська, 43.

У разі чергової неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

РІШЕННЯ

Жовтневий районний суд Миколаївської області повідомляє, що заочним рішенням суду від 27.10.14 позов Акіншина Миколи Васильовича до Стручкова Олексія Петровича, Стручкової Лариси Миколаївни, Стручкової Катерини Олексіївни, Стручкової Анастасії Олексіївни про визнання правочину дійсним задоволено повністю.

У разі неподання апеляційної скарги в Апеляційний суд Миколаївської області через Жовтневий районний суд протягом 10 днів з дня опублікування оголошення, рішення буде вважатися таким, що набрало законної сили.

Добавить комментарий