Виклики до суду від 16 жовтня 2014 року №43

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Шехова Сергія Олександровича, останнє відоме місце проживання якого: Київська область, м. Київ, вул. Копельникова, 80/90, про дату слухання цивільної справи за позовом Шехової Світлани Петрівни до Шехова Сергія Олександровича про стягнення аліментів, яке відбудеться 11.11.14, о 8.30, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 27.10.14,о 8.30, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідача Тонкошкурову Нелю Анатоліївну у цивільній справі за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Тонкошкурової Н.А. про стягнення заборгованості.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 03.11.14,о 12.00, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідачів Пахотіну Катерину Володимирівну, Пахотіна Дмитра Сергійовича у цивільній справі за позовною заявою ПАТ «Укрсиббанк» до Пахотіної Катерини Володимирівни, Пахотіна Дмитра Сергійовича про стягнення суми заборгованості.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Савіної Оксани Станіславівнидо Савіна Федора Львовича про розірвання шлюбу призначено на 05.11.14, о 10.25.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 2.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом ТОВ «ЖЕК «Забота» до Симоненко Олени Юріївни про стягнення заборгованості призначено на 12.11.14, о 9.00.

Відповідачу Симоненко Галині Олексіївні,останнє відоме місце реєстрації якої: м. Миколаїв, вул. Садова, 2,кв. 25, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 3.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Бас Тамари Яківнидо Полецької Людмили Григорівни, Баса Івана Вікторовича, останнє відоме місце реєстрації яких: м. Миколаїв, вул. Скляра, 4, третя особа – Чернова Тамара Анатоліївна, про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, призначено на 29.10.14, о 9.00.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 9.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає відповідача Бєлаву Олександра Валерійовича у судове засідання по цивільній справі № 2/487/3045/14 за позовом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» до Бєлави О.В. про стягнення заборгованості, яке призначено на 06.11.14, о 9.00, каб. № 4 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Мостовика Віталія Миколайовичадо Мостовик Катерини Олегівни, останнє відоме місце проживання якої: м. Миколаїв, пр-т Героїв Сталінграда, 12, кв. 31, про розірвання шлюбу призначено на 30.10.14, о 9.00.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 9.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Андрєєва Сергія Володимировича до Андрєєвої Катерини Бронеславівни про розірвання шлюбу викликає відповідача у справі Андрєєву Катерину Бронеславівну у судове засідання, яке відбудеться 20.11.14, о 9.00, у приміщенні Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. № 28.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Доманівський районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача представника Малого колективного підприємства науково-технічного центру «Ротор», останнє відоме місце розташування якого: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Достоєвського, 2а, та третю особу – Бойчука Віктора Михайловича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Достоєвського, 2а, на 28.10.14, о 9.00, у приміщення суду за адресою: Миколаївська область, смт Доманівка, вул. Леніна, 35, у справі за позовом Грищенко Ніни Василівни про визнання договору оренди земельної ділянки недійсним.

У разі неявки відповідача без поважних причин справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі документів.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Дрангой Раду Рунівну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Веселинівський район, смт Кудрявцівка, вул. Гоголя, 10, про дату слухання цивільної справи за позовом Мукомол Катерини Іванівни до Дрангой Р.Р. про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, яке відбудеться 04.11.14, о 9.15, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Жовтневий районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Ластовецького Миколу Сергійовича у цивільній справі за позовом Ластовецької Оксани Анатоліївни до Ластовецького М.С. про стягнення аліментів.

Судове засідання призначено на 28.10.14, о 9.10, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77,каб. № 2.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто у його відсутність на підставі наявних доказів у справі.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Швачкіна Олександра Анатолійовича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Південна, 50, кв. 18, про дату слухання справи № 2/489/2496/14 за позовом Горгули Олександра Олександровича до Швачкіна О.А. про визнання договору купівлі-продажу дійсним, яке відбудеться 24.10.14, о 9.30, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 5.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Баштанський районний суд Миколаївської області викликає відповідача Дирду Олену Володимирівну у цивільній справі № 468/2031/14-ц за позовом Дирди Володимира Валерійовича до Дирди Олени Володимирівни про стягнення аліментів.

Судове засідання відбудеться 24.10.14, о 13.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Баштанка, вул. Полтавська, 43.

У разі неявки відповідача судовий розгляд справи відбудеться за його відсутності відповідно до вимог ст. 169 ЦПК України.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Лірник Олени Анатоліївни до Лірника Валерія Брониславовича про стягнення аліментів призначено на 10.11.14, о10.10.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 2.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 27.10.14,о 10.00, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідача Шевченко Анну Юріївну у цивільній справі за позовною заявою Матвієнко Валентини Іванівни в інтересах малолітнього Шевченка Олександра Сергійовича до Шевченко А.Ю., третя особа – орган опіки та піклування Южноукраїнської міської ради Миколаївської області, про позбавлення батьківських прав.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Шулежко Ольги Вікторівни про стягнення заборгованості викликає відповідача у справі Шулежко Ольгу Вікторівну у судове засідання, яке відбудеться 24.11.14, о 14.00, за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 28.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає відповідача Сухонос Наталю Володимирівну у судове засідання у цивільній справі № 2/487/3009/14 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення боргу, яке призначено на 06.11.14, о 13.00, у каб. 4 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Христюка Василя Володимировича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 30, кв. 48, у справі за позовом Король Надії Митрофанівни до Христюка Василя Володимировича, Христюк Тетяни Іллівни, Христюка Володимира Васильовича, Христюк Ганни Василівни про визнання дійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна.

Слухання справи відбудеться 04.11.14, об 11.20, за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 2.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Шевченківський районний суд м. Києва, розташований за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31а, викликає на 04.11.14, об 11.00, відповідача Мороза Олександра Михайловича у справі за позовом Данька Григорія Володимировича до УДАІ МВС України у м. Києві про визнання недійсними довіреностей, договорів куплі-продажу, реєстрації зняття з обліку транспортного засобу.

Явка відповідача до суду обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Новобузький районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Пономаренко Наталію Євгенівну за позовом Пономаренка Андрія Петровича про стягнення аліментів на утримання дитини на 26.11.14, об 11.30, у зал судових засідань № 1 Новобузького районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, м. Новий Буг, вул. Дзержинського, 8.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідача Логачова Андрія Івановича за позовом ТОВ «ОТП «Факторинг» про стягнення заборгованості на 29.10.14, о 15.00, каб № 14, Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Коломієць Віктора Олександровичадо Степанової Євдокії Вікторівни, Степанова Володимира Михайловича, третя особа – ТОВ «Південна товарна біржа», про визнання дійсним договору купівлі-продажу призначено на 06.11.14, о 10.00.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 2.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 24.10.14, о 9.30, у приміщенні Братського районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Леніна, 135в, с-ще Братське Миколаївської області, відбудеться розгляд справи № 2/471/418/14 за позовом Овчаренко Анна Олександрівна до Кривого Юрія Григоровича, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог, – орган опіки та піклування Новобузької РДА, про позбавлення батьківських прав.

Відповідачу Кривому Ю.Г. необхідно з’явитися у судове засідання.

Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.

* * *

Жовтневий районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідачів Стручкова Олексія Петровича, Стручкову Ларису Миколаївну, Стручкову Катерину Олексіївну, Стручкову Анастасію Олексіївну у цивільній справі за позовом Акіншина Миколи Васильовича до Стручкова Олексія Петровича, Стручкової Лариси Миколаївни, Стручкової Катерини Олексіївни, Стручкової Анастасії Олексіївни про визнання правочину дійсним.

Судове засідання призначено на 27.10.14, о 10.00, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77, каб. № 2.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності на підставі наявних доказів у справі.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідачів Башкірцеву Ірину Феліксівну, Люндорфа Фелікса Борисовича, Башкірцева Олега Васильовича, останнє відоме місце проживання яких: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 3, кв. 26, у справі за позовом Мєднової Тетяни Григорівни до Башкірцевої І.Ф., Люндорфа Ф.Б., Башкірцева О.В. про визнання договору купівлі-продажу дійсним.

Слухання справи відбудеться 04.11.14, о 10.30, за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 2.

У разі неявки відповідачів у судове засідання справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідача Христич Анатолія Володимировича за позовом Христич Лариси Леонідівни про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, на 02.12.14, о 15.00, каб № 21 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Демяненко Валерії Валеріївни до Демяненка Євгена Петровича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Петровського, 39, призначено на 13.11.14, о.10.00.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 9.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Малу Лілію Петрівну, 23.07.1964 р. нар., останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. 60 років Жовтня, 14, кв. 7, у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Малої Л.П. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи призначено на 07.11.14, о 9.20, за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кибрика, 11, каб. № 2,

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності за наявними у справі матеріалами на підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України.

* * *

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Куценка Олександра Олександровича, 05.08.1978 р. нар., останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Жовтневої революції, 208, кв. 81, у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Куценка О.О. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи призначено на 07.11.14, о 9.40, за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кибрика, 11, каб. № 2,

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності за наявними у справі матеріалами на підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України.

* * *

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Сандул Росіну Анатоліївну, 06.09.1976 р. нар., останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Будівельників, 7, кв. 25, у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Сандул Р.А. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи призначено на 07.11.14, о 9.00, за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кибрика, 11, каб. № 2,

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності за наявними у справі матеріалами на підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Кириленка Володимира Олександровичадо Кириленко Оксани Миколаївни, останнє відоме місце проживання якої: м. Миколаїв, вул. Привільна, 43, кв. 33, про розірвання шлюбу призначено на 07.11.14, о 9.45.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 9.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідача Трояна Олександра Васильовича за позовом Сторожука Юрія Федоровича про стягнення боргу на 20.11.14, о 13.00, у каб. 27 Заводського районного суду м. Миколаєва, по вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Бондарчук Тетяну Володимирівну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Маяковського, 3, що 30.10.14, о 13.00, відбудеться розгляд цивільної справи за позовом Смирного Віталія Петровича до Бондарчук Т.В. про позбавлення батьківських прав.

Розгляд справи відбудеться у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності, у порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України судом буде винесено рішення на підставі наявних у справі даних.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідачів Маковєєнко Ольгу Вікторівну, Маковєєнко Катерину Сергіївну, Маковєєнко Олену Сергіївну, Маковєєнко Ангеліну Андріївну, Маковєєнка Даніїла Ігоровича за позовом Іваненко Ірини Вікторівни, Нагайченко Ніни Вікторівни та Ольховнікова Олексія Павловича про визнання осіб такими, які втратили право користування житловим приміщенням у зв’язку з відсутністю у ньому понад шість місяців без поважних причин, на 31.10.14, о 9.00, каб № 2, Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за їх відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідача Тіпенко Олену Олександрівну за позовом ПАТ «Імекс Банк» про стягнення заборгованості на 29.10.14, о 16.00, каб № 14, Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Булата Віталія Владиславовича про стягнення заборгованості призначено на 27.10.14, о 15.00.

Відповідачу Булату Віталію Владиславовичу,останнє відоме місце реєстрації якого: м. Миколаїв, вул. Дениса Давидова, 4, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 3.

* * *

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області, розташований за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кибрика, 11, каб. № 2, викликає у судове засідання в якості відповідача Гайдай Світлану Володимирівну, 26.07.1977 р. нар., останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, с. Прибужани, вул. Близнюка, 10, яке відбудеться 29.10.14, о 9.40, у справі за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Гайдай С.В. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності за наявними у справі матеріалами на підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України.

* * *

Миколаївський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Матюшенкову Віру Миколаївну, 11.04.1958 р. нар., останнє відоме місце проживання якої: с. Новобогданівка, вул. Гагаріна, 44, Миколаївський район Миколаївської області, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Матюшенкової В.М.про стягнення заборгованості, яке відбудеться 16.12.14, о 16.30, у приміщенні Миколаївського районного суду Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Веселинівська, 43.

У разі чергової неявки відповідача справу буде розглянуто зайого відсутності.

Добавить комментарий