Виклики до суду від 16 жовтня 2014 року №42

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Гулаєвої Ніни Петрівни до Дінулеску Тетяни Габдрашитівни про визнання договору купівлі-продажу нерухомого майна дійсним призначено на 11.11.14, о 9.30.

Відповідачам Дінулеску Тетяні Габдрашитівні, Поповій Юлії Олександрівні,останнє відоме місце реєстрації яких: м. Миколаїв, пров. Парусний, 9б, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 3.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Тимофєєвої Надії Костянтинівни до Грушка Валерія Анатолійовича про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, призначено на 11.11.14, о 13.00.

Відповідачам Грушку Валерію Анатолійовичу, Ердман Олені Анатоліївні,останнє відоме місце реєстрації яких: м. Миколаїв, вул. Московська, 7, кв. 40, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 3.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідача Адамчука Максима В’ячеславовича за позовом Адамчук Надії Сергіївни про стягнення аліментів на утримання жінки на 24.10.14, об 11.45, каб № 21 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Волостецьку Анастасію Павлівну у судове засідання, що відбудеться на 20.10.14, о 10.00, у залі суду за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Луначарського, 44, з розгляду цивільної справи за позовом Волостецького Володимира Володимировича до Волостецької Анастасії Павлівни про розірвання шлюбу.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним причин своєї неявки, з’ясування обставин у цій справі проводитиметься за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає Зінковського Ростислава Григоровича, Зінковського Миколу Ростиславовича за позовом Зінковського О.Р. про визнання осіб такими, які втратили право користування житловим приміщенням, на 28.10.14, о 16.00, каб № 21 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за їх відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Коротай О.А. до Грекової Р.М., Грекова М.О. про визнання договору дійсним викликає відповідачів у справі Грекову Раїсу Михайлівну, Грекова Миколу Олександровича у судове засідання, яке відбудеться 03.11.14, о 9.00, у приміщенні Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. № 4.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Бужан Тетяни Миколаївни до Бужана Анатолія Івановича про розірвання шлюбу, викликає відповідача у справі Бужана Анатолія Івановича у судове засідання, яке відбудеться 24.10.14, о 13.30, у приміщенні Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. № 28.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Бужан Тетяни Миколаївни до Бужана Анатолія Івановича про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, викликає відповідача у справі Бужана Анатолія Івановича у судове засідання, яке відбудеться 24.10.14, о 13.00, у приміщенні Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. № 28.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Обухової Віри Григорівни до Горбатенка Віталія Анатолійовича про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, призначено на 10.11.14, о 9.00.

Відповідачу Горбатенку Віталію Анатолійовичу, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, пр. Леніна, 173, кв. 38, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 3.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає відповідачів Гарбуз Ірину Сергіївну, Гарбуза Сергія Сергійовича у судове засідання у цивільній справі № 2/487/3079/14 за позовом Працюк Т.І. до Гарбуза С.С., Гарбуз І.С.про визнання договору купівлі-продажу дійсним, яке призначене на 30.10.14, о 9.00, каб. № 4 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за їх відсутності.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Котка Юрія Миколайовича, 22.12.1953 р. нар., останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Шевченка, 15, що 20.10.14, о 14.00, відбудеться слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Котка Ю.М. про стягнення кредитної заборгованості.

Розгляд справи відбудеться у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності, в порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України судом буде винесено рішення на підставі наявних у справі даних.

* * *

Доманівський районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Богдан Наталію Федорівну, останнє місце проживання якої: м. Одеса, вул. Олександра Невського, 74, кв.1, на 23.10.14, о 9.30, у приміщення суду за адресою: Миколаївська область, смт Доманівка, вул. Леніна, 35, у справі за позовом Мордас Людмили Сергіївни про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.

У разі неявки відповідача без поважних причин справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі документів.

* * *

Казанківський районний суд Миколаївської області викликає Захарченка Віталія Миколайовича на 21.10.14, о 9.00, за адресою: вул. Аненко, 50, смт Казанка, Миколаївської області, у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Захарченка В.М. про стягнення заборгованості.

Якщо відповідач не може з поважних причин з’явитися до суду, він повинен повідомити суд завчасно.

Відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи з часу опублікування вказаного оголошення.

* * *

Центральнийрайонний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Мікрюкова Андрiя Борисовичапро стягнення заборгованості призначено на 21.10.14, о 9.50.

Відповідачу Мікрюкову Андрiю Борисовичу, останнє відоме місце реєстрації якого: м. Миколаїв, вул.М. Морська 15, кв. 12, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центральногорайонного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 3.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»до Булахової Віолетти Мирчівни про стягнення заборгованості призначено на 22.10.14, о 12.10.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 2.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральнийрайонний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Гаврюшенко Лариси Юріївнипро стягнення заборгованості призначено на 21.10.14, о 9.00.

Відповідачу Гаврюшенко Ларисі Юріївні, останнє відоме місце реєстрації якого: м. Миколаїв, вул. Урожайна, 2, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центральногорайонного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 3.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Казанківський районний суд Миколаївської області викликає Семенова Олександра Борисовича на 17.10.14, о 10.00, за адресою: вул. Аненко, 50, смт Казанка Миколаївської області, у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Семенова ОлександраБорисовича про стягнення заборгованості.

Якщо відповідач не може з поважних причин з’явитися до суду, він повинен повідомити суд завчасно.

Відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи з часу опублікування вказаного оголошення.

* * *

Доманівський районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Шкуринську Альону Вікторівну, останнє місце проживання якої: м. Миколаїв, вул. Артема, 40б, кв.106, на 23.10.14, о 9.30, у приміщення суду за адресою: Миколаївська область, смт Доманівка, вул. Леніна, 35, у справі за позовом Мордас Людмили Сергіївни про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.

У разі неявки відповідача без поважних причин справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних і справі документів.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві по вул. Самойловича, 20а, викликає Савуна Віталія Миколайовича, 28.03.1973 р. нар., останнє відоме місце реєстрації якого: м. Миколаїв, вул.М. Ульнової, 35, у судове засідання в якості відповідача у цивільній справі № 488/3947/14-ц, провадження № 2/488/1670/2014, за позовом ПАТ «Надра» про стягнення боргу.

Судове засідання відбудеться 20.10.14, о 9.00, у залі судових засідань № 3.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області викликає Добріца Євгенію Едуардівну як відповідача у цивільній справі за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Добріца Євгенії Едуардівни про стягнення заборгованості, розгляд якої призначено на 20.10.14, о 14.30, за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кибрика, 11, каб. № 3.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Кириленка Володимира Олександровичадо Кириленко Оксани Миколаївни, останнє відоме місце проживання якої: м. Миколаїв, вул. Лютнева, 7, про розірвання шлюбу відкладено на 20.10.14, о 9.20.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 9.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідача Зеленка Бориса Станіславовича за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» (справа № 2/487/3110/14) про стягнення заборгованості на 27.10.14 о 9.30, у каб. 27 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідача Стефанка Анатолія Гавриловича за позовом Трошева О.М. про стягнення грошових коштів на 28.10.14, о 13.00, у каб. 14 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідача Швеця Олександра Віталійовича за позовом Коваля В.І. про визнання особи такою, яка втратила право користування квартирою, на 27.10.14, о 13.00, каб № 14, Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає відповідача Фокіна Євгена Олександровича за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості на 20.10.14, о 9.45, у каб. 17 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідача Петрову Раїсу Василівну у справі за позовом Кирилюка Ю.П. про припинення права на частку у спільному майні та визнання права власності на 07.11.14, о 9.00, каб. № 1 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Березанський районний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Дзюрила Олександра Вікторовича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Космонавтів,112, кв.15, у судове засідання, що відбудеться 23.10.14, о 10.00, у приміщенні Березанського районного суду за адресою: Миколаївська область, смт Березанка, вул. Леніна, 41, зала судових засідань № 4, у якій буде слухатися цивільна справа за позовом Дзюрило Ірини Миколаївни до Дзюрила Олександра Вікторовича про розірвання шлюбу.

Явка відповідача до суду обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Білоногова Павла Олексійовича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 142, кв. 92, у справі за позовом Новицької Валерії Анатоліївни до Білоногова П.О. про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини.

Слухання справи відбудеться 06.11.14, о 9.00, за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 2.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає відповідача Дюлгер Хюсейіна у судове засідання у цивільній справі № 2/487/3018/14 за позовом Діхтієвської О.О. про розірвання шлюбу на 07.11.14, о 8.30, каб. № 4 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Дельта Банк до Чигрик Марини Анатоліївни про стягнення заборгованості призначено на 21.10.14, о 9.20.

Відповідачу Чигрик Марині Анатоліївні,останнє відоме місце реєстрації якої: м. Миколаїв, вул. Садова, 15, кв. 34, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 3.

* * *

Доманівський районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Безсмертного Сергія Леонідовича, останнє місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. 6-та Інгульська, 51, на 28.10.14, о 9.30, у приміщення суду за адресою: Миколаївська область, смт Доманівка, вул. Леніна, 35, у справі за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості за кредитом.

У разі неявки відповідача без поважних причин справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних і справі документів.

* * *

Згідно зі ст. 74 ч. 9 ЦПК України Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований у м. Миколаєві по вул. Самойловича, 20а, викликає Попова Володимира Володимировича, останнє відоме місце реєстрації якого: м. Миколаїв, вул. Металургів, 72, кв. 22, у судове засідання в якості відповідача у цивільній справі № 2/488/1563/14-р. за позовом Короткої Зінаїди Миколаївни до Попова В.В. про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 10.11.14, об 11.00, у залі судових засідань № 3.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Бондарчук Тетяну Володимирівну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Маяковського, 3, про дату слухання цивільної справи за позовом Смирного Віталія Петровича про стягнення аліментів на утримання дитини, яке відбудеться 27.10.14, о 10.30, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області викликає Чайкіну Тетяну Сергіївну у судове засідання, що відбудеться 27.10.14, о 13.30, у залі суду за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Луначарського, 44, з розгляду цивільної справи за позовом Ярмоленка Сергія Миколайовича до Чайкіної Тетяни Сергіївни про визнання угоди дійсною в якості відповідача.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним причин своєї неявки, з’ясування обставин у цій справі проводитиметься за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Виглядал Галини Іванівни до Коновалова Юрія Максимовича про визнання договору купівлі-продажу дійсним призначено на 11.11.14, о 9.10.

Відповідачу Коновалову Юрію Максимовичу,останнє відоме місце реєстрації якого: м. Миколаїв, вул. Іванова, 9, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 3.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Кучеренка Віктора Миколайовича, Кучеренко Ніну Гаврилівну, останнє відоме місце проживання яких: м. Миколаїв, вул. Казарського, 3а, кв. 108, про дату слухання справи № 2/489/2391/14 за позовом Нестеренко Наталії Миколаївни до Кучеренка Віктора Миколайовича про визнання договору купівлі-продажу дійсним та визнання права власності, яке відбудеться 03.11.14, о 14.00, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 16,каб. № 4 (у зв’язку з можливою зміною адреси суду: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17, другий поверх, просимо з’явитися до суду за 20 хвилин до призначення розгляду для уточнення місця проведення судового засідання).

Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за їх відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідача Гнапа Ігоря Вікторовича у справі за позовом Гнап Вікторії Сергіївни про розірвання шлюбу на 24.10.14, о 8.30, каб. № 27 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Шарапової Катерини Сергіївнидо Голунова Федора Владиславовича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Іванова, 21, треті особи – Лукьянченко А.А., ПАТ «Перший Український міжнародний Банк», про стягнення коштів відкладено на 29.10.14, о 12.00.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 9.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Березанський районний суд викликає в якості відповідача Бойка Сергія Олександровича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Березанський район, с. Рибаківка, вул. Поштова, 3, кв. 7, у судове засідання у цивільній справі за позовом ПАТ «Банк Форум» до Бойка С.О. про стягнення заборгованості за кредитним договором, що відбудеться 27.10.14, о 9.00, у приміщенні Березанського районного суду за адресою: Миколаївська область, смт Березанка, вул. Леніна, 58, зала судових засідань.

Явка відповідача до суду обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Карлє Ольгу Федорівну, 19.07.1961 р. нар., останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Снігурівський район, с. Новокиївка, вул. Горького, 30, що 22.10.14, о 13.00, відбудеться слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Акцент Банк» до Карлє О.Ф. про стягнення кредитної заборгованості.

Розгляд справи відбудеться у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності, в порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України судом буде винесено рішення на підставі наявних у справі даних.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Белякова Олександра Петровича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Снігурівський район, с. Вавилове, вул. Гагаріна, 15, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення кредитної заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 29.10.14, об 11.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

У разі чергової неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

Добавить комментарий