Виклики до суду від 7 серпня 2014 року

Заводський районний суд м. Миколаєва у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Твердохліба Романа Романовича до Твердохліб С.Я. про визнання особи такою, яка втратила право користування квартирою, викликає відповідача у справі Твердохліб Світлану Яківну у судове засідання, яке відбудеться 22.08.14, о 9.00, каб. № 28 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Миколаївський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Красовську Валентину Іванівну, яка зареєстрована за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, смт Ольшанське, вул. Леніна,13, кв. 20, що у цивільній справі за позовом Юріна Євгена Григоровича до Красовської В.І., Іпатенко О.Л. про стягнення заборгованості оголошено перерву до 12.08.14, о 14.00, у зв’язку з неявкою відповідача.

У разі повторної неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних доказів.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом ДП ЖЕД «Будівельник» до Швецова Ігоря Михайловича про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, викликає відповідача у справі № 2/487/2373/14 Швецова Ігоря Михайловича у судове засідання, яке відбудеться 24.09.14, о 10.00, каб. № 15 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідача Забурдаєву Сусанну Михайлівну у справі за позовом Тимофєєва В.Т. про визнання угоди купівлі-продажу дійсною на 14.08.14, о 8.30, у каб. № 15 Заводського райсуду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Березанський районний суд викликає в якості відповідача Хамітова Булата Салаватовича, зареєстрованого: вул. Морська, 39, с. Коблеве Березанського району Миколаївської області, в попереднє судове засідання у цивільній справі за позовом Бондар Юлії Павлівни до Хамітова Булата Салаватовича про позбавлення батьківських прав, що відбудеться 15.08.14, о 9.30, у приміщенні Березанського районного суду за адресою: вул. Леніна, 58, смт Березанка Миколаївської області, зала судових засідань № 2.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідачів Козлову Анну Володимирівну, Козлова Миколу Юхимовича у справі за позовом Торопова М.Д., Торопової Ж.В. про визнання договору дійсним на 20.08.14, о 16.00, у каб. № 15 Заводського райсуду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за їх відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Шевченко Олени Вікторівни до Кунс Філіпа про позбавлення батьківських прав викликає відповідача у справі № 2/487/2350/14 Кунс Філіпа у судове засідання, яке відбудеться 16.09.14, о 14.00, каб. № 15 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання в якості відповідача Полянцева Сергія Васильовича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. 1-ша Лінія, 15, кв. 85, у справі за позовом Волобоєвої Тетяни Іванівни до Полянцева Сергія Васильовича, Полянцевої Наталії Іванівни, Полянцева Василя Івановича про визнання договору купівлі-продажу квартири дійсним.

Слухання справи відбудеться 13.08.14, о 10.20, за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 16, каб. № 9.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 21.08.14, о 10.30, у приміщенні Братського районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Леніна, 135в, с-ще Братське Миколаївської області, відбудеться розгляд справи № 2/471/299/14 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Діну Олександра Івановича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачу Діну О.І. необхідно з’явитися у судове засідання.

Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.

* * *

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 21.08,14, о 10.00, у приміщенні Братського районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Леніна, 135в, с-ще Братське Миколаївської області, відбудеться розгляд справи № 2/471/302/14 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Шпараговського Віталія Володимировича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачу Шпараговському В.В. необхідно з’явитися у судове засідання.

Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.

* * *

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 21.08.14, об 11.00, у приміщенні Братського районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Леніна, 135в, с-ще Братське Миколаївської області, відбудеться розгляд справи № 2/471/306/14 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Різніченка Євгенія Степановича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачу Різніченку Є.С. необхідно з’явитися у судове засідання.

Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.

* * *

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 21.08.14, о 9.00, у приміщенні Братського районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Леніна, 135в, с-ще Братське Миколаївської області, відбудеться розгляд справи № 2/471/265/14 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Шалигіної Антоніни Павлівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачу Шалигиній А.П. необхідно з’явитися у судове засідання.

Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.

* * *

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 21.08.14, о 9.30, у приміщенні Братського районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Леніна, 135в, с-ще Братське Миколаївської області, відбудеться розгляд справи № 2/471/268/14 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Рахуби Сергія Олександровича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачу Рахубі С.О. необхідно з’явитися у судове засідання.

Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 19.08.14. о 8.30, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідача Дзьонь Людмилу Вікторівну у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Дзьонь Л.В., відділу державної виконовчої служби Южноукраїнського міського суду Миколаївської області про звільнення з-під арешту.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Сергіна Ігоря Ігоровича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, пр. Миру, 23а, кв. 39, про дату слухання справи № 2/489/1701/14 за позовом Сергіної Тамари Миколаївни до Сергіна І.І. про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів, яке відбудеться 07.08.14, о 13.00, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 16, каб. № 4.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Українця Андрія Васильовича, 19.04.1973 р. нар., останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Снігурівська, 16, що 20.08.14, о 15.00, відбудеться слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Державний ощадний банк України» до Українця А.В. про стягнення заборгованості.

Розгляд справи відбудеться у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності, в порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України судом буде винесено рішення на підставі наявних у справі даних.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідача Демент’єва Ігоря Вікторовича у справі за позовом Демент’євої В.О. про розірвання шлюбу на 26.08.14, о 9.00, у каб. № 14 Заводського райсуду м. Миколаєва, по вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Співака Івана Вікторовича про стягнення заборгованості викликає відповідача у справі Співака Івана Вікторовича у судове засідання, яке відбудеться 13.08.14, о 14.00, каб. № 28 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Апеляційний суд Дніпропетровської області повідомляє відповідача Глаголіна Олександра Володимировича, який мешкає за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. 8-го Березня, 14а,кв. 65, що цивільну справу за апеляційною скаргою ПАТ КБ «Надра» на заочне рішення Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 14.01.14, у справі за позовом ПАТ КБ «Надра» до Симененко Тетяни Михайлівни, Глаголіна Олександра Володимировича про стягнення заборгованості, процентів штрафних санкцій за кредитним договором відкладено в Апеляційному суді Дніпропетровської області (м. Дніпропетровськ, вул. Харківська, 13) на 08.10.14, о 10.45.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Новобузький районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідачів Чижика Миколу Григоровича та Чижик Тетяну Миколаївну за позовом Кредитної спілки «Антея» про стягнення заборгованості за кредитним договором на 29.08.14, о 8.30, у зал судових засідань № 1 Новобузького районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, м. Новий Буг, вул. Дзержинського, 8.

Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за їх відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Софієнка Миколи Васильовича (останнє відоме місце реєстрації: м. Миколаїв, вул. Ілліча, 38) про стягнення заборгованості призначено на 09.09.14, о 13.15.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 2.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за ПАТ «АкцентБанк» до Єгоренкова Андрія Володимировича (останнє відоме місце реєстрації: м. Миколаїв, вул. Інженерна, 25, кв.1) про стягнення заборгованості призначено на 11.09.14, о 11.30.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 3.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи ПАТ КБ «ПриватБанк» до Кузнецової Тетяни Миколаївни про стягнення заборгованості (останнє відоме місце проживання: м. Миколаїв, вул. 8-ма Військова, 48) призначено на 01.09.14, о 09.00.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 9.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Тишкевича Володимира Костянтиновича про стягнення заборгованості (останнє відоме місце реєстрації: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 131в) призначено на 11.09.14, о 11.00.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 3.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Балтак Анжели Олегівни про стягнення заборгованості (останнє відоме місце проживання: м. Миколаїв, вул. Дачна, 8) призначено на 01.09.14, о 09.05.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 2.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області, розташований за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кибрика, 11, викликає у судове засідання в якості відповідача Бурдіна Євгена Сергійовича, 24.02.1979 р.н., останнє місце проживаня якого: м. Вознесенськ, провулок Радянський, буд. 86, яке відбудеться 15.08.14, о 9.00, у каб. 2, по справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Бурдіна Євгена Сергійовича про стягнення кредитної заборгованості.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності за наявними у справі матеріалами на підставі ч. 9, ст. 74 ЦПК України.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві по вул. Самойловича, 20а, викликає Рябих Вадима Леонідовича, останнє відоме місце реєстрації якого: Миколаївська область, Жовтневий район, с. Шевченкове, вул. Дружби, 36, у судове засідання в якості відповідача у цивільній справі № 2/488/1292/14 за позовом Рябих Олени Станіславівни про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 22.08.14, о 09.00, у залі судових засідань № 2.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві по вул. Самойловича, 20а, викликає Санні Ахмеда, останнє відоме місце реєстрації якого: м. Миколаїв, вул. Металургів, 8, кв. 137, у судове засідання в якості відповідача у цивільній справі № 2/488/1272/14 за позовом Санні Людмили Миколаївни про стягнення аліментів.

Судове засідання відбудеться 21.08.14, о 09.00, у залі судових засідань № 2.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Новікову Вікторію Богданівну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Пархоменка, 1, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Державний ощадбанк України» до Кутнях О.В., Лисенко І.О., Новікової В.Б. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 15.08.14, о 14.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

У провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться цивільна справа № 490/7648/14-ц за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Миколаївське кабельне телебачення» до Сіножатської Світлани Анатоліївни про визнання договору купівлі-продажу дійсним. Слухання призначено на 08.08.14, о 10.30.

Відповідачу Сіножатській Світлані Анатоліївні необхідно з'явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального райсуду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 20.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки у судове засідання без поважних причин або неповідомлення про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Кленцера Василя Євгеновича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Широка,18, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Миколаївобленерго» до Кленцера Василя Євгеновича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 11.08.14, о 14.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності. У порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України судом буде винесено заочне рішення на підставі наявних у справі даних.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Добрянського Олександра Васильовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Снігурівський район, с. Баратівка, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Миколаївобленерго» до Добрянського Олександра Васильовича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 08.08.14, о 13.30, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності. У порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України судом буде винесено заочне рішення на підставі наявних у справі даних.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Байбарової Людмили Анатолiївни про стягнення заборгованості призначено на 19.08.14, о 10.20.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 2. У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

Добавить комментарий