Виклики до суду від 17 липня 2014 року

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Кондрашину Оксану Олександрівну, останнє місце реєстрації невідоме, у судове засідання, що відбудеться 17.07.14, о 13.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Леніна, 44, з розгляду цивільної справи за позовом Алєксєєва Олександра Михайловича до Кондрашиної О.О. про розірвання шлюбу.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим належним чином, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності на підставі наявних доказів.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 01.08.14, о 8.30, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідача Аулова Михайла В’ячеславовича у цивільній справі № 486/967/14-ц за позовною заявою ПАТ «Дельта Банк» до Аулова М.В. про стягнення заборгованості.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності за наявними доказами у справі.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Краснопольського С.І. викликає у судове засідання відповідача у справі Краснопольського Святослава Івановича про стягнення боргу, яке відбудеться 21.07.14, о 9.00, каб. № 26 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Булата В.В. про стягнення заборгованості призначено на 11.09.14, о 10.00.

Відповідачу Булату Віталію Владиславовичу, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Д. Давидова, 4, необхідно з’явитись у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального райсуду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 3.

* * *

Казанківський районний суд Миколаївської області викликає Клюкача Олега Олександровича на 27.07.14, о 10.00, за адресою: вул. Аненко, 50, смт Казанка Миколаївської області, у цивільній справі за позовом Моторно-транспортного страхового бюро України до Клюкача О.О. про відшкодування шкоди.

Якщо відповідач не може з поважних причин з’явитися до суду, він повинен повідомити суд завчасно.

Відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи з часу опублікування вказаного оголошення.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Бірюк Оксану Володимирівну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Забалка, 39, про дату слухання цивільної справи за позовом приватного підприємця Тарнавської Олени Михайлівни до Бірюк О.В. про стягнення моральної шкоди, яке відбудеться 23.07.14, о 13.30, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Дьяченко Ганну Сергіївну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Снігурівський район, с. Юр’ївка, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Миколаївобленерго» про стягнення заборгованості за спожиту, але неоплачену електроенергію, яке відбудеться 21.07.14, об 11.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований у м. Миколаєві по вул. Самойловича, 20а, викликає у судове засідання в якості відповідача Ішутіну Світлану Анатоліївну, останнє відоме місце реєстрації якої: м. Миколаїв, вул. Артема, 4, кв. 13, у цивільній справі № 2/488/1275/14 р. за позовною заявою Ішутіна Ігоря Анатолійовича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 19.08.14, о 9.00, у залі судових засідань № 2.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Жовтневий районний суд Миколаївської області повідомляє Назарову Євгенію Савеліївну, останнє відоме місце реєстрації якої: Миколаївська область, Жовтневий район, смт Первомайське, вул. Дружби, 6, кв. 13,про те, що 06.08.14, о 10.00, відбудеться розгляд цивільної справи за позовом Руденко Олени Вікторівни до Назарової Є.С. про визнання дійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна та визнання права власності на нього.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77,каб. № 10.

У разі неявки відповідача без поважних причин у судове засідання або неповідомлення про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 17.09.14, о 8.00, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідача Ковзік Віктора Вікторовича у цивільній справі за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Ковзік Віктора Вікторовича про стягнення заборгованості.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 19.09.14, об 11.30, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідача Ненько Аллу Володимирівну у цивільній справі за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Ненько Алли Володимирівни про стягнення заборгованості.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 19.09.14, о 10.00, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідача Мовчанюка Олега Володимировича у цивільній справі за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Мовчанюка Олега Володимировича про стягнення заборгованості.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 18.07.14, о 8.15, у приміщенні Братського районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Леніна, 135в, с-ще Братське Миколаївської області, відбудеться розгляд справи № 2/471/376/14 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Бондаренко Алли Вікторівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачу Бондаренко А.В. необхідно з’явитися у судове засідання.

Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.

* * *

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 18.07.14. о 8.30, у приміщенні Братського районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Леніна, 135в, с-ще Братське Миколаївської області, відбудеться розгляд справи № 2/471/375/14 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Абраамяна Самвела Марклені про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачу Абраамяну С.М. необхідно з’явитися у судове засідання.

Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.

* * *

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 18.07.14, о 9.00, у приміщенні Братського районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Леніна, 135в, с-ще Братське Миколаївської області, відбудеться розгляд справи № 2/471/377/14 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Задорожнього Андрія Івановича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачу Задорожньому А.І. необхідно з’явитися у судове засідання.

Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.

* * *

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 18.07.14, о 9.30, у приміщенні Братського районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Леніна, 135в, с-ще Братське Миколаївської області, відбудеться розгляд справи № 2/471/374/14 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Чобу Анжели Вікторівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачу Чобу А.В. необхідно з’явитися у судове засідання.

Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.

* * *

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Метельського Станіслава Альбертовича у судове засідання, що відбудеться 23.07.14, о 9.30, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Луначарського, 44, з розгляду цивільної справи за позовом Швец М.П. до Метельського С.А., третя особа – Універсальна біржа «Південь», про визнання угоди дійсною.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення про причини неявки, з’ясування обставин у цій справі проводитиметься за його відсутності.

* * *

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Горгуленка Олександра Івановича у судове засідання, що відбудеться 22.07.14, о 9.30, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Луначарського, 44, з розгляду цивільної справи за позовом Рудика В.В. до Горгуленка О.І., третя особа – Управління Держземагентства в Очаківському районі Миколаївської області, про визнання права власності на земельну ділянку.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення про причини неявки, з’ясування обставин у цій справі проводитиметься за його відсутності.

* * *

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області викликає Фесюн Юрія Миколайовича у судове засідання, що відбудеться 22.07.2014, о 15.30, у залі суду за адресою: Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Луначарського, 44, з розгляду цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Фесюн Ю.М. про стягнення заборгованості в якості відповідача.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення причин своєї неявки, з’ясування обставин у цій справі проводитиметься за його відсутності.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Петрушу Наталію Іванівну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Снігурівський район, с. Новопетрівка, вул. Московська, 3, про дату слухання цивільної справи за позовом Павленка Ігоря Миколайовича до Петруши Н.І. про стягнення боргу, яке відбудеться 30.07.14, об 13.30, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

У разі чергової неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає відповідача Павлова Олександра Михайловича у судове засідання у цивільній справі № 486/900/14-ц за позовною заявою Комунального підприємства «Теплопосточання та водоканалізаціонного господарства» до Павлова О.М., Павлової Т.О. та Павлова І.О. про стягнення у солідарному порядку заборгованості за комунальні послуги.

Засідання відбудеться 25.07.14, о 10.00, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а.

У разі неявки у судове засідання відповідача справа розглядатиметься за його відсутності на підставі наявних матеріалів.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Толстікова Ярослава Юрійовича до Толстікава Юрія Анатолійовича про позбавлення батьківських прав призначено на 14.08.14, о 13.30.

Відповідачу Толстікову Юрію Анатолійовичу, останнє відоме місце реєстрації якого: м. Миколаїв, пров. Привільний, 5, кв. 2, необхідно з’явитись у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального райсуду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 3.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання в якості відповідачів Сівача Геннадія Петровича, Сівач Ганну Анатоліївну, останнє відоме місце проживання яких: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 132, кв. 124, у справі за позовом ПАТ КБ «Надра» до Сівача Г.П., Сівач Г.А. про стягнення боргу за кредитним договором.

Слухання справи відбудеться 22.07.14, об 11.00, за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 16, каб. № 9.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання в якості відповідача Людвиновського В’ячеслава Володимировича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Херсонське Шосе, 94, кв. 10, у справі за позовом Людвинської Олени Яківни до Людвинського В.В. про розірвання шлюбу.

Слухання справи відбудеться 21.07.14, о 10.45, за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 16, каб. № 9.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Березанський районний суд викликає в якості відповідача Хамітова Булата Салаватовича, зареєстрованого: вул. Морська, 39. с. Коблеве Березанського району Миколаївської області, в попереднє судове засідання у цивільній справі за позовом Бондар Юлії Павлівни до Хамітова Булата Салаватовича про позбавлення батьківських прав, що відбудеться 30.07.14, о 9. 30, у приміщенні Березанського районного суду за адресою: вул. Леніна, 58, смт Березанка Миколаївської області, зала судових засідань № 2.

* * *

Новобузький районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Антюкова Руслана Сергійовича за позовом Бельтюкової Наталії Валентинівни про стягнення заборгованості за договором позики на 11.08.14, о 9.30, у зал судових засідань № 1 Новобузького районного суду Миколаївської області, за адресою:вул. Дзержинського, № 8, м. Новий Буг.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Місаренко О.С. до Ткаченко Н.А., Ткаченко Ю.В. про визнання договору дійсним вдруге викликає відповідачів Ткаченко Ю.В, Ткаченко Н.А. у судове засідання, яке відбудеться 30.07.14, о 10.00, каб. № 26 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності

* * *

Жовтневий районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 15.08.14, о 10.00, за адресою суду: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77, в якості відповідача Стеценка Олександра Григоровича за позовом ПАТ «Державний ощадний банк України» до Стеценка О.Г. про звернення стягнення на предмет іпотеки у рахунок заборгованості перед банком станом на 21.10.2013 р. у розмірі 153413,63 грн.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності та без урахування його думки.

* * *

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 22.07.14, о 10.00, у приміщенні Братського районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Леніна, 135в, с-ще Братське Миколаївської області, відбудеться розгляд справи № 2/471/370/14 за позовом Паращенко Зої Андріївни до Жердєва Анатолія Леонідовича про відшкодування витрат на правову допомогу.

Відповідачу Жердєву А.Л. необхідно з’явитися у судове засідання.

Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.

* * *

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області, розташований за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кибрика. 11, викликає у судове засідання в якості відповідача Ротова Миколу Олександровича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Толстого, 52, яке відбудеться 25.07.14, о 9.00, у справі за позовом ПАТ КБ ПриватБанк» до Ротова М.О. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Добавить комментарий