Виклики до суду від 10 липня 2014 року

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання в якості відповідачів Грінберг Людмилу Борисівну, Грінберг Марію Шмулівну, Антонову Валерію Вікторівну, останнє відоме місце проживання яких: м. Миколаїв, вул. Південна, 49, кв. 47, у справі за позовом Романової Світлани Василівни про визнання договору купівлі-продажу дійсним.

Судове засідання відбудеться 14.08.14, о 10.30, за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 16, каб. № 7.

У разі неявки відповідачів у судове засідання справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Арапу Іллю Федоровича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Снігурівський район, с. Баратівка, вул. Поштова, 33, що 15.07.14, о 15.00, відбудеться розгляд цивільної справи за позовом ПАТ «Миколаївобленерго» до Арапу І.Ф. про стягнення заборгованості.

Розгляд справи відбудеться у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності, у порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України судом буде винесено заочне рішення на підставі наявних у справі даних.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Лелеку Тетяну Олександрівну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Снігурівський район, с. Новокиївка, вул. Шевченка, 29, що 10.07.14, о 10.00, відбудеться розгляд цивільної справи за позовом ПАТ «Миколаївобленерго» до Лелеки Т.О. про стягнення заборгованості.

Розгляд справи відбудеться у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності, у порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України судом буде винесено заочне рішення на підставі наявних у справі даних.

* * *

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 11.07.14, о 8.15, у приміщенні Братського районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Леніна, 135в, с-ще Братське Миколаївської області, відбудеться розгляд справи № 2/471/341/14 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Мехтієвої Ріти Яківни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачу Мехтієвій Р.Я. необхідно з’явитися у судове засідання.

Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.

* * *

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 11.07.14, о 8.45, у приміщенні Братського районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Леніна, 135в, с-ще Братське Миколаївської області, відбудеться розгляд справи № 2/471/339/14 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Сміри Віри В’ячеславівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачу Смірі В.В. необхідно з’явитися у судове засідання.

Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.

* * *

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, 11.07.14, о 9.00, у приміщенні Братського районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Леніна, 135в, с-ще Братське Миколаївської області, відбудеться розгляд справи № 2/471/343/14 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Паладій Катерини Миколаївни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачу Паладій К.М. необхідно з’явитися у судове засідання.

Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання відповідача Гурдуз Катерину Олександрівну у справі за позовом Гурдуза Андрія Івановича про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням, на 11.07.14, о 8.30, у каб. № 1 Заводського райсуду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Ковальчук Марини Олександрівни викликає у судове засідання відповідача у справі № 2/487/2064/14 Бабич ЛюбовьТимофіївну про визнання договору купівлі-продажу дійсним, яке відбудеться 21.07.14, о 9.00, каб. № 19 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області, розташований за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кибрика, 11, викликає в якості відповідача Ус Тамару Іванівну у судове засідання, яке відбудеться 22.07.14, о 9.00, у справі за позовом ПАТ «Миколаївгаз» до Ус Т.І. про відшкодування збитків.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Голиадзе Марії Гіївни викликає у судове засідання відповідача у справі № 2/487/2065/14 Сербулова Олександра Борисовича про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, яке відбудеться 25.07.14, о 8.40, каб. № 15 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Коломієць Тетяну Михайлівну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Веселинівський район, с. Поділля, вул. Степова, 39, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Коломієць Т.М. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 27.08.14, об 11.00, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Царенко Наталію Олексіївну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Веселинівський район, с. Варюшине, вул. Надбузька, 99, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Царенко Н.О. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 27.08.14, об 11.30, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Коцюбинського Андрія Олександровича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Веселинівський район, с. Новий Городок, вул. Центральна, 60, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Коцюбинського А.О. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 28.08.14, о 13.30, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Пироженко Р.С. до Синельникової О.С про виділ частки майна викликає у судове засідання відповідача Синельникову О.С., яке відбудеться 15.07.14, о 15.00, каб. № 26 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє 14.07.14, о 8.00, у приміщенні Братського районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Леніна, 135в, с-ще Братське Миколаївської області, відбудеться розгляд справи № 2/471/322/14 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Кречуна Олега Дмитровича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачу Кречуну О.Д. необхідно з’явитися у судове засідання.

Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.

* * *

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 14.07.14, о 8.30, у приміщенні Братського районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Леніна, 135в, с-ще Братське Миколаївської області, відбудеться розгляд справи № 2/471/321/14 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Стільника Андрія Васильовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачу Стільнику А.В. необхідно з’явитися у судове засідання.

Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.

* * *

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Рульова Віталія Валерійовича, останнє відоме місце реєстрації якого: Миколаївська область, Снігурівський район, м. Снігурівка, вул. Карла Маркса, 6, у судове засідання, що відбудеться 17.07.14, о 9.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Леніна, 44, з розгляду цивільної справи за позовом Рульової Ганни Василівни до Рульова В.В. про розірвання шлюбу.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим належним чином, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності на підставі наявних доказів.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає відповідача Запорожана Вадима Федоровича у судове засідання у цивільній справі № 486/1056/14-ц за позовною заявою Галущака Василя Платоновича до Запорожана В.Ф. про розірвання спадкового договору.

Засідання відбудеться 18.07.14, о 10.00, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних матеріалів.

* * *

Казанківський районний суд Миколаївської області викликає Гредюха Віктора Миколайовича на 11.07.14, об 11.40, за адресою: вул. Аненко, 50, смт Казанка Миколаївської області, у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Гредюха В.М. про стягнення кредитної заборгованості.

Якщо відповідач не може з поважних причин з'явитися до суду, він повинен повідомити суд завчасно.

Відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи з часу опублікування вказаного оголошення.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Сверкунової Г.Ю. до Воїнкова О.О. викликає у судове засідання відповідача у справі Воїнкова Олександра Олександровича про відшкодування збитків, яке відбудеться 22.07.14, о 10.00, каб. № 26 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає на 22.07.14, об 11.30, в якості відповідача Подиму Володимира Володимировича у цивільній справі № 2/489/1936/14 за позовом Шептеліш Олександра Григоровича до Подими В.В. про визнання права власності на нерухоме майно у зв’язку із втратою правовстановлюючого документа.

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії,16, каб. № 2.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання в якості відповідача Козуненка Сергія Григоровича, 1962 р. нар., останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Васляєва, 49/2, кв. 23, у справі за позовом Плужник Вікторії Сергіївни про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.

Слухання справи відбудеться 12.08.14, о 13.00, за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 16, каб. № 7.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає відповідача Гарана Івана Олександровича у судове засідання у цивільній справі за позовною заявою Комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне об’єднання» про стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги.

Засідання відбудеться 23.07.14, о 10.00, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, зал судових засідань № 9.

У разі неявки у судове засідання відповідача справа розглядатиметься за його відсутності на підставі наявних матеріалів.

* * *

Кривоозерський районний суд Миколаївської області повідомляє, що цивільна справа за позовом ПАТ «Миколаїобленерго» до Крекотеня Василя Миколайовича, Ботезат Парасковії Олексіївни про стягнення матеріальних збитків призначена на 14.07.14, о 10.00.

Відповідачу Ботезат Парасковії Олексіївні, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Кривоозерський район, с. Бурилове, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщення суду за адресою: Миколаївська область, Кривоозерський район, смт Криве Озеро, вул. Шевченка, 1а.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 16.07.14, о 10.00, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідача Арнаута Віктора Степановича у цивільній справі за позовною заявою ТОВ «Атомгідроенергобуд» до Арнаута В.С., третя особа – Сорочан Марина Станіславівна, про визнання правовідносин припиненими за взаємною згодою.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області, розташований за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кибрика, 11, викликає у судове засідання в якості відповідача Малу Лілію Петрівну, яке відбудеться 22.07.14, о 10.00, у справі за позовом ПАТ КБ «Надра» до Малої Л.П. про стягнення заборгованості за договором про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом «Держгідрографія» до Шойхет А.М. викликає у судове засідання відповідача у справі Шойхет Артура Миколайовича про визнання договору дійсним, яке відбудеться 22.07.14, о 10.00, каб. № 26 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

РІШЕННЯ

Жовтневий районний суд Миколаївської області повідомляє, що рішенням суду від 02.07.14 позов ПАТ КБ «ПриватБанк» до Лукіяненко Людмили Володимирівни про стягнення заборгованості за кредитним договором у розмірі 19357,36 грн. задоволено у повному обсязі.

У разі неподання апеляційної скарги в Апеляційний суд Миколаївської області через Жовтневий районний суд протягом 10 днів з дня опублікування оголошення рішення буде вважатися таким, що набрало законної сили.

Добавить комментарий