Виклики до суду від 12 червня 2014 року

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Бриксіна Олега Юрійовича до Бриксіної Наталі Євгенівни, останнє відоме місце проживання якої: м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграда, 101, кв. 52, про розірвання шлюбу призначено на 16.06.14, о 9.00.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 9.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Новобузький районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Поленок Ніну Михайлівну за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості на02.07.14, о 8.00, у зал судових засідань № 1 Новобузького районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Дзержинського, № 8, м. Новий Буг.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Новобузький районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Вілковську Лілію Володимирівну за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості на02.07.14, о 13.30, у зал судових засідань № 1 Новобузького районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Дзержинського, № 8, м. Новий Буг.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Новобузький районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Піщуліна Дмитра Володимировича за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості на02.07.14, о 10.30, у зал судових засідань № 1 Новобузького районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Дзержинського, № 8, м. Новий Буг.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі його неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Новобузький районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Орос Галину Михайлівну за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості на02.07.14, об 11.30, у зал судових засідань № 1 Новобузького районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Дзержинського, № 8, м. Новий Буг.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Новобузький районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Сергазіна Андрія Сергійовича за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості на02.07.14, о 8.30, у зал судових засідань № 1 Новобузького районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Дзержинського, № 8, м. Новий Буг.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Доктора Самойловича, 20а, 24.06.14, о 10.00, відбудеться судовий розгляд справи за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Прасол Світлани Вікторівни, Коновалова Владислава Валерійовича та Веріковського Ігоря Леонідовича про стягнення боргу.

На слухання справи в якості відповідача викликається Коновалов Владислав Валерійович, останнє відоме місце реєстрації та проживання якого: Миколаївська область, Очаківський район, с. Іванівка, вул. Набережна, 22.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Меланіч Інни Сергіївни до Меланіча Віктора Вікторовича про виключення з актового запису відомостей про батьківство призначено на 18.06.14, о 10.30.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 2.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 13.06.14, о 8.20, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідача Дзімістарашвілі Сергія Алікоєвича у цивільній справі за позовною заявою ПАТ КБ «ПрватБанк» до Дзімістарашвілі С.А. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 13.06.14, о 10.30, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідача Харченка Володимира Сергійовича у цивільній справі за позовною заявою ПАТ «Дельта Банк» до Харченка В.С. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 13.06.14, о 9.30, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідача Томінова В’ячеслава Михайловича у цивільній справі за позовною заявою ПАТ «Дельта Банк» до Томінова В.М. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 13.06.14, об 11.30, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідача Лакову Наталю Юріївну у цивільній справі за позовною заявою ПАТ «Дельта Банк» до Лакової Н.Ю., третя особа – Державна реєстраційна служба України, про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом передачі та набуття у власність.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 13.06.14, о 12.30, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідача Тищенко Любов Вікторівну у цивільній справі за позовною заявою ПАТ «Дельта Банк» до Тищенко Л.В. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Казанківський районний суд Миколаївської області викликає Кирилюк Ольгу Василівну та Кирилюка Владислава Анатолійовича на 16.06.14, о 9.00, за адресою: вул. Аненко, 50, смт Казанка Миколаївської області, у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Надра» до Кирилюк О.В. та Кирилюка В.А. про стягнення кредитної заборгованості.

Якщо відповідачі не можуть з поважних причин з'явитися до суду, вони повинні повідомити суд завчасно.

Відповідачі вважаються повідомленими про час та місце розгляду справи з часу опублікування вказаного оголошення.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає в якості відповідача Рижу Галину Олександрівну, останнє відоме місце проживання якої: м. Миколаїв, вул. Новобузька,120, кв. 43, у справі за позовом ПАТ «Дельта банк» до Рижої Г.О. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Слухання справи відбудеться 26.06.14, об 11.00, за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 16 каб. № 9.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 01.08.14, о 10.00, у приміщенні Братського районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Леніна, 135, с-ще Братське Миколаївської області, відбудеться розгляд справи № 2/471/296/14 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Чорби Наталі Андріївни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачу Чорбі Н.А. необхідно з’явитися у судове засідання.

Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 03.07.14, о 9.00, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а, в якості відповідача Стрельнікова Руслана Вікторовича у цивільній справі за позовною заявою Стрельнікової Ірини Павлівни до Стрельнікова Р.В. про стягнення аліментів.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Ліхвана Олександра Івановича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 17а,кв. 105, про дату слухання справи № 2/489/1671/14 за позовом Ліхван Катерини Олександрівни до Ліхвана О.І. про стягнення аліментів, яке відбудеться 17.07.14, о 9.45, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 16, каб. № 4.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Соловйової Лідії Сергіївни до Карпова Володимира Анатолійовича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 122, кв. 52, про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, призначено на 25.06.14, о 9.15.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 9.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Жовтневий районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 18.06.14, о 9.00, за адресою суду: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77, в якості відповідача Слободяника Віталія Олексійовича за позовом Слободяник Вікторії Вікторівни до Слободяника В.О. про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням за адресою: Миколаївська область, Жовтневий район, с. Прибузьке, вул. Толстого, 19.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності та без урахування його думки.

* * *

Баштанський районний суд Миколаївської області викликає відповідача Мандзюк Анастасію Андріївну у цивільній справі № 468/918/14-ц за позовом Мандзюка Дмитра Ігоровича до Мандзюк Анастасії Андріївни про позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться 13.06.14, о 8.10, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Баштанка, вул. Полтавська, 43.

У разі неявки відповідача судовий розгляд справи відбудеться за його відсутності відповідно до вимог ст. 169 ЦПК України.

* * *

Новобузький районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Дем'янова Ігоря Олександровича за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором на07.07.14, о 9.00, у зал судових засідань № 1 Новобузького районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Дзержинського, № 8, м. Новий Буг.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідача Коваль Ганну Сергіївну у справіза позовом Коваль С.А. про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, на 16.07.14, о 14.30, каб. № 14 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи № 490/3048/14-ц за позовом Чуніхіна Андрія Борисовича до Мадатяна Роберта Рафіковича про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, відкладено на 02.07.14, о 9.15.

Відповідачу Мадатяну Роберту Рафіковичу необхідно з'явитись у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального райсуду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 18.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Гумма Сергія Олександровича до Сопільняк Тетяни Олександрівни про визнання дійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна призначено на 06.08.14, о 9.10.

Відповідачу Сопільняк Тетяні Олександрівни, останнє відоме місце проживання якої: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 18б, необхідно з'явитись у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального райсуду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 3.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання в якості відповідачів Шаповалову Олександру Олександрівну, Шаповалову Наталію Віталіївну, яке відбудеться 01.07.14, о 9.20, у справі № 2/489/1473/14 за позовом Шаповалова Петра Георгійовича про визнання осіб такими, які втратили право користування житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 16, каб. № 5.

У разі неявки відповідачів у судове засідання справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання в якості відповідача Усіну Валентину Василівну, останнє відоме місце проживання якої: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 15, кв. 4, у справі за позовом Сазонової Ангеліни Леонтівни, Сазонова Валерія Володимировича про визнання договору купівлі-продажу квартири дійсним.

Судове засідання відбудеться 20.06.14, о 8.20, за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 16, каб. № 3.

Явка відповідача (представника відповідача) обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

Добавить комментарий