Виклики до суду від 15 травня 2014 року

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідача Шпак Надію Альбертівну у справіза позовом Волик Раїси Григорівни про визнання договору купівлі-продажу нерухомого майна дійсним на 28.05.14, об 11.30, каб. № 21 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Новобузький районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Костик Тетяну Василівну за позовом ПАТ «Дельта Банк» про стягнення заборгованості за кредитним договором на 02.06.14, о 8.30, у зал судових засідань № 1 Новобузького районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, м. Новий Буг, вул. Дзержинського, 8.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Новобузький районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Лиску Оксану Петрівну за позовом ПАТ «Дельта Банк» про стягнення заборгованості за кредитним договором на 02.06.14, о 8.00, у зал судових засідань № 1 Новобузького районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, м. Новий Буг, вул. Дзержинського, 8.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Новобузький районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Александрову Людмилу Григорівну за позовом ПАТ «Дельта Банк» про стягнення заборгованості за кредитним договором на 02.06.14, об 11.00, у зал судових засідань № 1 Новобузького районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, м. Новий Буг, вул. Дзержинського, 8.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Доктора Самойловича, 20а, 18.06.14, о 14.00, відбудеться судовий розгляд справи за позовом ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» до Єлізарової Олени Сергіївни про стягнення боргу.

На слухання справи в якості відповідача викликається Єлізарова Олена Сергіївна, останнє відоме місце реєстрації та проживання якої: м. Миколаїв, вул. Оранжерейна, 38.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Малашенко Тамару Петрівну, 29.05.1964 р. нар., останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Вознесенський район, с. Мартинівське, БОС-2, буд. 30, кв. 54, у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Малашенко Т.П. про стягнення кредитної заборгованості, яке призначено на 20.05.14, о 9.20, за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кибрика, 11, каб. 2.

У разі неявки відповідача до суду справу буде розглянуто за його відсутності за наявними у справі матеріалами на підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Самойловича, 20а, викликає у судове засідання в якості відповідачів Лібера Фелікса Леонідовича, Лібер Катерину Федорівну, останнє відоме місце реєстрації яких: м. Миколаїв, пр. Корабелів, 12, кв. 203, у цивільній справі № 2/488/327/14 р. за позовом Смірнової Альони Павлівни про визнання договору купівлі-продажу дійсним.

Судове засідання відбудеться 16.05.14, о 9.00, у залі судових засідань № 2.

Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за їх відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідача Кукурузу Володимира Миколайовича у справіза позовом Лищенко Алли Михайлівни про визнання особи такою, яка втратила право на користування житлом, на 16.05.14, об 11.00, каб. № 28 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Казанківський районний суд Миколаївської області викликає Байрамова Алі Гасан огли на 26.05.14. о 10.00, за адресою: Миколаївська область, Казанківський район, смт Казанка, вул. Аненка, 50, на розгляд цивільної справи за позовом Байрамової Марини Анатоліївни до Байрамова Алі Гасан огли про розірвання шлюбу.

Якщо відповідач не може з поважниж причин з’явитися до суду, він повинен повідомити суд завчасно.

Після опублікування оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи.

* * *

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Воропаєва Віктора Вікторовича, останнє відоме місце реєстрації якого: Миколаївська область, Очаківський район, с. Кам’янка, вул. Комсомольська, 47, у судове засідання, що відбудеться 06.05.14, о 9.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Луначарського, 44, з розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Воропаєва В.В. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення причин неявки з’ясування обставин у справі буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Кулієву Діану Довлят кизи, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Карла Маркса, 24, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Кулієвої Діани Довлят кизи про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 19.05.14, о 13.30, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Г. Плієва, 69.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Доманівський районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідача Островського Сергія Сергійовича, останнє місце проживання якого: Миколаївська область, м. Нова Одеса, на 29.05.14, о 9.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, смт Доманівка, вул. Леніна, 35, у справі за позовом Мостовенка Віктора Івановича про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.

У разі неявки відповідача без поважних причин справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі документів.

* * *

Жовтневий районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання в якості відповідачів Карпову Надію Миколаївну, Товмасову Ніну Павлівну, Хаско Сашу Антиосифовича, Хаско Анаїду Сашаївну, Хасько Шушанну Шамонівну, Хаська Антона Яковлевича, Хаська Якова Антиосифовича у цивільній справі за позовом Федорця Валерія Миколайовича до Карпової Н.М., Товмасової Н.П., Хаско С.А., Хаско А.С., Хасько Ш.Ш., Хаська, А.Я., Хаська Я.А. про визнання осіб такими, які втратили право користування житловим приміщенням.

Слухання справи призначено на 12.06.14, о 9.00, за адресою суду: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77, каб. № 2.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності на підставі наявних у справі доказів.

* * *

Миколаївський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Квашенка Геннадія Івановича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Миколаївський район, с. Ольшанське, вул. Леніна, 20, кв. 11, про дату слухання цивільної справи за позовом Шарової І.М., Шарова Е. І. до Квашенка Г.І. про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, яке відбудеться 22.05.14, о 9.00,у приміщенні Миколаївського районного суду Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Веселинівська, 43.

У разі чергової неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області повідомляє Герасимюка В’ячеслава Анатолійовича, місце перебування якого невідоме, про те, що судовий розгляд у цивільній справі провадження № 2/484/510/14 р. за позовом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» до Герасимюка В.А. про стягнення заборгованості, відкладено на 27.05.14, о 13.00.

На призначений час відповідачу слід з’явитись до суду із паспортом.

У разі неявки відповідача позов, на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України, буде розглянутий за його відсутності на підставі наявних у справі даних чи доказів (постановлено заочне рішення).

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Шетеленя Олександра Олександровича, 22.02.1974 р. нар., останнє відоме місце проживання та реєстрації якого: Миколаївська область, Снігурівський район, с. Новокондакове, вул. Поперечна, 19, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Акцент Банк» до Шетелені О.О. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи відбудеться 21.05.14, о 14.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Г. Плієва, 69.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності, у порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України судом буде винесено заочне рішення на підставі наявних у справі даних.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання в якості відповідача Іргашеву Людмилу Павлівну, останнє відоме місце проживання якої: м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 38, кв. 36, за позовом Тищик Валентини Степанівни до Іргашева Валерія Сергійовича про визнання договору купівлі-продажу майна дійсним.

Слухання справи відбудеться 20.05.14, о 13.20, за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 16, каб. № 9.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання в якості відповідача Єроховець Наталю Борисівну, останнє відоме місце проживання якої: м. Миколаїв, вул. Південна, 27, кв. 50, за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Єроховець Н. Б.про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 19.05.14, о 10.00, за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 16, каб. № 9.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Баштанський районний суд Миколаївської області викликає відповідача Сербіну Альону Валентинівну у цивільній справі № 468/821/14-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Сербіної Альони Валентинівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 26.05.14, об 11.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Баштанка, вул. Полтавська, 43.

У разі неявки відповідача судовий розгляд відбудеться за його відсутності відповідно до вимог ст. 169 ЦПК України.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Койбу Ларису Анатоліївну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Веселинівський район с. Миколаївка, вул. Механізаторська, 54, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Койби Л.А. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 25.05.14, о 14.00, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Платовську Наталію Федорівну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Веселинівський район,смт Веселинове, вул. Радянська, 37, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Платовської Н.Ф. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 25.05.14, о 13.30, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Стояна Віталія Вікторовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Веселинівський район, смт Веселинове, вул. Набережна, 15а, кв. 12, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Стояна В.В. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 25.05.14, о 14.30, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає Смирнова Володимира Микитовича, Смирнову Галину Олександрівну на 30.05.14, о 8.30, у приміщення Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, зал № 4, каб. 27, для участі в якості відповідачів у розгляді цивільної справи за позовом Смирнової Н.Д. про поділ майна в натурі між власниками.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Сіміськової Любові Сергіївни до Сіміськової Надії Григорівни, Сіміськова О.Г., Сіміськової Г.Г., останнє відоме місце проживання: м. Миколаїв, вул. Перекопська, 70, про встановлення факту проживання однією сім’єю та визнання права власності на частку майна призначено на 06.06.14, об 11.00.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 9.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області повідомляє відповідачів Костіну Тетяну Олександрівну та Костіна Юрія Валентиновича про те, що судовий розгляд цивільної справи № 484/1437/14-ц, провадження № 2/484/682/14, за позовом Цибух Світлани Михайлівни про визнання відповідачів такими, що втратили право користування житловим приміщенням, через неявку відповідачів відкладено на 26.05.14, о 9.30.

На вказаний час відповідачам необхідно з’явитися до суду за адресою: вул.К. Маркса, 18, м. Первомайськ Миколаївської області.

У разі неявки відповідачів позов на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України буде розглянутий за їх відсутності на підставі наявних у справі доказів та постановлено заочне рішення.

* * *

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Цетій Тетяну Леонідівну, 08.04.1973 р. нар., останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Вознесенський район, с. Воронівка, вул. 1 Травня, 44, у цивільній справі за позовом ТОВ «ОТП Факторинг Україна» до Цетій Т.Л. про стягнення кредитної заборгованості, яке призначено на 23.05.14, о 9.00, за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кибрика, 11, каб. 2.

У разі неявки відповідача до суду справу буде розглянуто за його відсутності за наявними у справі матеріалами на підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України.

* * *

Новобузький районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Iсаєву Галину Павлiвну за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором на21.05.14, об 11.30, у зал судових засідань № 1 Новобузького районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Дзержинського, № 8, м. Новий Буг.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Новобузький районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Гайдара Костянтина Юрiйовича за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором на03.06.14, об 11.30, у зал судових засідань № 1 Новобузького районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Дзержинського, № 8, м. Новий Буг.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Новобузький районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Шпильову Людмилу Михайлiвну за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором на26.05.14, о 8.30, у зал судових засідань № 1 Новобузького районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Дзержинського, № 8, м. Новий Буг.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Новобузький районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Тарасова Миколу Олексiйовича за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором на27.05.14, о 15.00, у зал судових засідань № 1 Новобузького районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Дзержинського, № 8, м. Новий Буг.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві по вул. Самойловича, 20а, викликає у судове засідання в якості відповідача Дьомича Михайла Геннадійовича у цивільній справі № 2/488/807/14 р. за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 03.06.14, о 10.00, у залі судових засідань № 2.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача: м. Миколаїв, вул. Літня, 2.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Новобузький районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Середюка Валерія Федоровича за позовом ПАТ «Акцент-Банк» про стягнення заборгованості за кредитним договором на03.06.14, о 9.00, у зал судових засідань № 1 Новобузького районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Дзержинського, № 8, м. Новий Буг.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 26.05.14, об 11.00, у приміщенні Братського районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Леніна, 135, с-ще Братське Миколаївської області, відбудеться розгляд справи № 2/471/221/14-ц за позовом ПАТ «ПриватБанк» до Гумецької Ольги Анатоліївни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачці Гумецькій О.А. необхідно з’явитися у судове засідання.

Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Чупріна В’ячеслава Сергійовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Снігурівський район, с. Василівка, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Чупріна В.С. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 22.05.14, о 14.30, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Г. Плієва, 69.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Новобузький районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Шляпіна Вадима Ігоровича за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором на27.05.14, об 11.45, у зал судових засідань № 1 Новобузького районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Дзержинського, № 8, м. Новий Буг.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Врадіївський районний суд Миколаївської області повідомляє, що Максименко Людмила Борисівна та Максименко Ольга Борисівна викликаються у судове засідання в якості відповідачів у цивільній справі за позовом ПАТ «Державний ощадний банк України» про стягнення заборгованості за кредитним договором у розмірі 25902 грн. 96 коп.

Розгляд справи відбудеться 22.05.14, об 11.00, за адресою: Миколаївська область, смт Врадіївка, вул. Маяковського, 103.

Добавить комментарий