Виклики до суду від 8 травня 2014 року

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Ткаченка Анатолія Петровича до Ткаченко Наталії Миколаївни про визнання особи такою, яка втратила право користування житлом, призначено на 26.05.14, о 9.30.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. № 2.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Зиму Наталію Вікторівну, останнє відоме місце реєстрації якої: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Садова, 22, у судове засідання, що відбудеться 12.05.14, о 14.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, вул. Луначарського, 44, з розгляду цивільної справи за позовом Крошкіної Ірини Георгіївни до Зими Н.В. про стягнення заборгованості за договором позики.

У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних причин або неповідомлення про причини неявки з’ясування обставин у справі буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання в якості відповідача Ширяк Юлію Сергіївну, яке відбудеться 23.05.14, об 11.00, у справі № 2/489/1004/14 за позовом Ширяка Сергія Васильвича про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 16, каб. № 5.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідачів Жиліна В.А., Жиліну Л.В., Жиліна А.В., Жиліна І.В. у справіза позовом Бурмаки Є.М. про визнання договору купівлі-продажу нерухомого майна дійсним на 14.05.14, о 9.00, каб. № 14 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за їх відсутності.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Доктора Самойловича, 20а, 27.05.14, о 13.00, відбудеться судовий розгляд справи за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Прасол Світлани Вікторівни, Коновалова Владислава Валерійовича та Веріковського Ігоря Леонідовича про стягнення боргу.

На слухання справи в якості відповідача викликається Коновалов Владислав Валерійович, останнє відоме місце реєстрації та проживання якого: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 74, кв. 68,

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідача Козлову Тетяну Валеріївну у справіза позовом Козлової Валентини Іванівни про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, на 28.05.14, о 9.00, каб. № 21 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Кравченка Петра Петровича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Веселинівський район,с. Новосвітлівка, про дату слухання цивільної справи за позовом Кокіль Людмили Анатоліївни до Кравченка П.П. про розірвання шлюбу, яке відбудеться 19.05.14, о 8.30, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Завірюхіна Олексія Вікторовича, 10.11.1983 р. нар., останнє відоме місце проживання та реєстрації якого: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Горького, 78, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Завірюхіна О.В. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи відбудеться 14.05.14, о 13.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Г. Плієва, 69.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності, у порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України судом буде винесено заочне рішення на підставі наявних у справі даних.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Поясову Лілію Михайлівну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Суворова, 96, кв. 43, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Поясової Л.М. про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 16.05.14, о 9.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Г. Плієва, 69.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Веселинівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Войтовича Станіслава Святославовича, останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, Веселинівський район, смт Веселинове, вул. Північна, 102, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Войтовича Станіслава Святославовича про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 29.05.14, о 9.00, у приміщенні Веселинівського районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Леніна, 36.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає Словачевського О.А., Кудимову Т.О. на 06.06.14, о 8.30, у приміщення Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, зал № 4, каб. 27, для участі в якості відповідача у розгляді цивільної справи за позовом Будинкоуправління № 1 про визнання осіб такими, які втратили право користування житловим приміщенням.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає Дробко Вікторію Володимирівну на 06.06.14, о 8.30, у приміщення Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, зал № 4, каб. 27, для участі в якості відповідача у розгляді цивільної справи за позовом Будинкоуправління № 1 про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає у судове засідання на 13.05.14, о 9.30, в якості відповідача Мільчакову Ганну Кузьмівну у цивільній справі № 2/489/1303/14 за позовом Андрушкевича Василя Мартиновича про визнання договору купівлі-продажу дійсним.

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 16, каб. № 2.

* * *

Новоодеський районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 22.05.14, о 10.00, у каб. № 15 в якості відповідача Брайченка Анатолія Олександровича у справі за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Брайченка А.О. про звернення стягнення на предмет іпотеки.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований у м. Миколаєві по вул. Самойловича, 20а, викликає у судове засідання в якості відповідачів Стеценка Григорія Григоровича та Стеценка Олександра Григоровича, останнє відоме місце проживання яких: м. Миколаїв, вул. Новобудівна, 1, кв. 36, у цивільній справі № 488/243/14-ц, провадження № 2/488/608/2014, за позовною заявою ПАТ «Державний ощадний банк України» про стягнення боргу.

Судове засідання відбудеться 15.05.14. о 9.00, у залі судових засідань № 6.

Явка відповідачів обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом Медвєдєвої Анастасії Віталіївни до Зубченка Анатолія Микитовича про визнання договору купівлі-продажу дійсним призначено на 15.05.14, о 10.00.

Відповідачу Зубченку Анатолію Микитовичу необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. № 22.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Огнєву Владиславу Вікторівну у цивільній справі № 486/631/14-ц за позовною заявою Огнєва Ігоря Володимировича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 19.05.14, о 9.30. за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних матеріалів.

* * *

Новобузький районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Замлєлова Віталія Анатолійовича за позовом ПАТ АБ «Експрес-Банк» в особі Одеської філії АБ «Експрес-Банк» про стягнення заборгованості за кредитним договором на 30.05.14, о 8.30, у зал судових засідань № 1 Новобузького районного суду Миколаївської області за адресою: Миколаївська область, м. Новий Буг, вул. Дзержинського, 8.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі його неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідача Батрака Романа Сергійовича у справіза позовом ВАТ Національна акціонерна страхова компанія «Оранта» про відшкодування шкоди, завданої у результаті ДТП, на 22.05.14, о 13.00, каб. № 14 Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Ленінський районний суд м. Миколаєва повідомляє Єрмоленка Ігоря Володимировича, останнє відоме місце реєстрації якого: м. Миколаїв, вул. Молодогвардійська, 51, кв. 39, та Єрмоленка Володимира Івановича, останнє відоме місце реєстрації якого: м. Миколаїв, вул. Червоних Майовщиків, 1, кв. 58,про дату слухання справи № 2/489/1182/14 за позовом ТОВ «Кредекс Фінанс» до Єрмоленка І.В. про стягнення заборгованості, яке відбудеться 19.05.14, о 9.00, у приміщенні суду за адресою: м. Миколаїв, вул. 28-ї Армії, 16, каб. № 4.

Після публікації оголошення відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за їх відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Толстікова Ярослава Юрійовича до Толстікова Юрія Анатолійовича про позбавлення батьківських прав призначено на 11.06.14, о 15.30.

Відповідачу Толстікову Юрію Анатолійовичу,останнє відоме місце реєстрації якого: м. Миколаїв, пров. Привільний, 5, кв. 2, необхідно з’явитись у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального райсуду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 3.

* * *

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області повідомляє відповідачів Іванова Сергія Маратовича, Іванову Валентину Петрівну, місце перебування яких невідоме, про те, що судовий розгляд цивільної справи провадження № 2/484/726/14-ц за позовом Цибульського Сергія Павловича до Іванова С.М. та Іванової В.П. про виселення без надання іншого житла відкладено на 13.05.14, на 9.40.

У вказаний час відповідачам необхідно з’явитися до суду із паспортами.

У разі неявки відповідачаів позов на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України буде розглянутий за їх відсутності на підставі наявних у справі доказів та постановлено заочне рішення.

Добавить комментарий