Виклики до суду від 10 квітня 2014 року

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований у м. Миколаєві по вул. Самойловича, 20а, викликає у судове засідання в якості відповідачів Атамася Юрія Степановича та Атамась Тетяну Миколаївну, останнє відоме місце проживання яких: м. Миколаїв, вул. Дружби, 33, які діють у своїх інтересах та в інтересах своїх неповнолітніх дітей Атамася Михайла Юрійовича, Атамася Артема Юрійовича, у цивільній справі № 488/5989/13-ц, провадження № 2/488/360/2014, за позовною заявою ПАТ «Кредитні ініціативи» про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 24.04.14, об 11.30, у залі судових засідань № 6.

Явка відповідачів обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за їх відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи № 490/572/14-ц за позовом Волченко Любові Іванівни до Перькова Івана Антоновича про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, відкладено на 07.05.14, о 9.15.

Відповідачу Перькову Івану Антоновичу необхідно з’явитись у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального райсуду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 18.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Максимачова Євгена Борисовича у цивільній справі за позовом Максимачової Людмили Ярославівни до Максимачова Є.Б. про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням у зв’язку з відсутністю у ньому понад шість місяців, яке призначено на 14.04.14, о 13.00, за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кибрика, 11, каб. 3.

У разі неявки відповідача до суду справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що слухання цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» до Вербовщука Юрія Миколайовича про стягнення заборгованості призначено на 17.04.14, о 13.10.

Відповідачу Вербовщуку Юрію Миколайовичу, останнє місце реєстрації якого: м. Миколаїв, пр. Леніна, 141б, кв. 102, необхідно з’явитися у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська 49, каб. № 3.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, розташований у м. Миколаєві по вул. Самойловича, 20а, викликає у судове засідання в якості відповідача Запорощенка Ігоря Сергійовича, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Попеля, 70, у цивільній справі № 2/488/544/14 р. за позовною заявою Антюхової Ірини Ільдусівни про визнання угоди дійсною.

Судове засідання відбудеться 07.05.14, об 11.00, у залі судових засідань № 2.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Баштанський районний суд Миколаївської області викликає відповідачів Пузиренка Володимира Юрійовича, Карельську-Меденюк Марину Олександрівну, Дідана Юрія Анатолійовича у цивільній справі № 468/430/14-ц за позовом ПАТ «Державний ощадний банк України» до Пузиренка Володимира Юрійовича, Карельської-Меденюк Марини Олександрівни та Дідана Юрія Анатолійовичапро стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 06.05.14, о 9.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Баштанка, вул. Полтавська, 43.

У разі неявки відповідача судовий розгляд справи відбудеться за його відсутності відповідно до вимог ст. 169 ЦПК України.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідача Войтенкова Олександра Сергійовича за позовом Войтенкової Тетяни Анатоліївни про стягнення аліментів на 30.04.14, о 9.00, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Центральний районний суд м. Миколаєва повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Софієнка Миколи Васильовича про стягнення заборгованості відкладено на 24.04.14, о 13.10.

Відповідачу Софієнку Миколі Васильовичу, останнє відоме місце проживання якого: м. Миколаїв, вул. Ілліча, 38, необхідно з’явитись у судове засідання, яке відбудеться у приміщенні Центрального райсуду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49, каб. 3.

* * *

Снігурівський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Вєзєтіу Оксану Григорівну, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Снігурівський район, с. Красне Знам’я, про дату слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Вєзєтіу О.Г. про стягнення заборгованості, яке відбудеться 14.04.14, о 10.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Генерала Плієва, 69.

У разі чергової неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідача Патріну Катерину Олексіївну за позовом Управління Пенсійного фонду України у Заводському районі м. Миколаєва про стягнення грошових коштів на 23.04.14, о 9.00, яке відбудеться у приміщенні Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. № 14.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Баштанський районний суд Миколаївської області викликає відповідачів Карабінцева Віктора Миколайовича та Карабінцеву Марію Іванівну у цивільній справі № 468/564/14-ц за позовом Турчиної Валентини Миколаївни до Карабінцева В.М. та Карабінцевої М.І. про визнання договору купівлі-продажу квартири дійсним.

Судове засідання відбудеться 14.04.14, о 9.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаївська область, м. Баштанка, вул. Полтавська, 43.

У разі неявки відповідача судовий розгляд справи відбудеться за його відсутності відповідно до вимог ст. 169 ЦПК України.

* * *

Жовтневий районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання на 14.04.14, о 9.00, в якості відповідачів Гаврушова Віктора Івановича, Гаврушову Тетяну Федорівну у цивільній справі за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Гаврушова В.І., Гаврушової Т.Ф. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77, каб. № 2.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності та без урахування їх думки.

* * *

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає відповідача Левицького В’ячеслава Володимировича у судове засідання у цивільній справі № 486/515/14-ц за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Левицького В.В. про стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться 14.04.14, о 9.30, за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3а.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних матеріалів.

* * *

Врадіївський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Дерду Марію Георгіївну, 27.08.1970 р. нар., що 15.04.14, о 9.30, у залі судових засідань Врадіївського районного суду Миколаївської області відбудеться розгляд цивільної справи за позовом Дерди Сергія Юрійовича до Дерди Марії Георгіївни про розірвання шлюбу.

* * *

Новобузький районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Пуштук Тетяну Миколаївну за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором на23.04.14, о 8.00, у зал судових засідань № 1 Новобузького районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Дзержинського, № 8, м. Новий Буг.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Новобузький районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Трибуху Світлану Миколаївну за позовом ПАТ «Акцент-Банк» про стягнення заборгованості за кредитним договором на23.04.14, о 8.30, у зал судових засідань № 1 Новобузького районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Дзержинського, № 8, м. Новий Буг.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Новобузький районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Лашкова Анатолія Івановича за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором на25.04.14, о 14.30, у зал судових засідань № 1 Новобузького районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Дзержинського, № 8, м. Новий Буг.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві по вул. Самойловича, 20а, викликає у судове засідання в якості відповідача Седнєва Віктора Борисовича у цивільній справі № 2/488/340/14 р. за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 22.04.14, о 10.00, у залі судових засідань № 2.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача: м. Миколаїв, вул.М. Ульянової, 205.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Новобузький районний суд Миколаївської області викликає у судове засідання відповідача Тихолоза Миколу Миколайовича за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором на29.04.14, о 8.30, у зал судових засідань № 1 Новобузького районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Дзержинського, № 8, м. Новий Буг.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві по вул. Самойловича, 20а, викликає у судове засідання в якості відповідача Дадеу Миколу Петровича, 15.02.1986 р. нар., у цивільній справі № 488/273/14-ц, провадження № 2/488/631/2014, за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення боргу.

Судове засідання відбудеться 14.04.14 об 11.50, у залі судових засідань № 6.

Останнє відоме місце проживання відповідача: м. Миколаїв, пров. Добролюбова, 15.

Явка відповідача обов’язкова, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві по вул. Самойловича, 20а, викликає у судове засідання в якості відповідача Руденка Дениса Володимировича у цивільній справі № 2/488/751/14 р. за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення кредитної заборгованості.

Судове засідання відбудеться 22.04.14 о 10,30, у залі судових засідань № 2.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача: м. Миколаїв, вул. Артема, буд. 33, кв. 1.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Корабельний районний суд м. Миколаєва, який розташований у м. Миколаєві по вул. Самойловича, 20а, викликає у судове засідання в якості відповідача Кондратьєва Володимира Павловича у цивільній справі № 2/488/792/14 р. за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 25.04.14 об 11.30, у залі судових засідань № 2.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача: м. Миколаїв, вул. Ленінградська, 3д, кв.159.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Новоодеський районний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Папуши Олену Іванівну, 08.12.1976 р. нар., паспорт серії ЕР 133663, виданий Новоодеським РВ УМВС України в Миколаївській області 16.03.2004 року, останнє відоме місце проживання якої: Миколаївська область, Новоодеський район, с. Баловне, вул. Кокоєва, 17, у судове засідання з розгляду цивільної справи № 482/487/14-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Папуши Олени Іванівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 22.04.14, о 10.00, у приміщенні Новоодеського районного суду Миколаївської області у м. Нова Одеса, вул. Леніна, 190.

Для реєстрації звертатись у каб. № 2.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомлений належним чином про дату, час та місце розгляду справи, і у разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» до Бєлави Олександра Валерійовича про звернення стягнення на майно та стягнення заборгованості викликає відповідача по справі № 2/487/943/14 у судове засідання, яке відбудеться 25.04.14, о 15.00, за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3, каб. 19.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

* * *

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області викликає в якості відповідача Клочка Дениса Олександровича, 20.03.1986 р. нар., останнє відоме місце проживання якого: Миколаївська область, м. Вознесенськ, пров. Радісний, 22б, у цивільній справі за позовом ПАТ АБ «Експрес-Банк» в особі Одеської філії АБ «Експрес-Банк» до Клочка Д.О. про стягнення кредитної заборгованості, яке призначено на 15.04.14, о 9.00, за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кибрика, 11, каб. 2.

У разі неявки відповідача до суду справу буде розглянуто за його відсутності за наявними у справі матеріалами на підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України.

* * *

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає у судове засідання відповідача Клєошина Костянтина Олеговича за позовом Рядченко Віри Кирилівни про визнання угоди дійсною на 14.04.14, о 9.00, каб № 14, Заводського районного суду за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи, і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

* * *

Баштанський районний суд Миколаївської області викликає відповідача Хорошева Сергія Анатолійовича у цивільній справі № 468/488/14-ц за позовом ПАТ «Акцент Банк» до Хорошева Сергія Анатолійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 05.05.14, о 9.00, у приміщенні суду за адресою: Миколаъвська область, м. Баштанка,вул. Полтавська, 43.

У разі неявки відповідача судовий розгляд справи відбудеться за його відсутності відповідно до вимог ст. 169 ЦПК України.

* * *

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 15.04.14, о 9.20, у приміщенні Братського районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Леніна, 135, с-ще Братське Миколаївської області, відбудеться розгляд справи № 2/471/187/14 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Коваленко Тамари Павлівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачу Коваленко Т.П. необхідно з’явитися у судове засідання.

Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.

* * *

Братський районний суд Миколаївської області повідомляє, що 15.04.14, о 9.00, у приміщенні Братського районного суду Миколаївської області за адресою: вул. Леніна, 135, с-ще Братське Миколаївської області, відбудеться розгляд справи № 2/471/188/14 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Сребняк Людмили Михайлівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачу Сребняк Л.М. необхідно з’явитися у судове засідання.

Про неможливість з’явитися у судове засідання необхідно негайно повідомити суд.

Добавить комментарий